Trafikken kan bli tredoblet

Vy Tog vil betale over to milliarder kroner for å kjøre på Bergensbanen og Vossebanen fram til 2031. Selskapet legger opp til en stor vekst og økte inntekter – i tråd med analysene Jernbanedirektoratet har gjort.

Øystein Grue

I fjor kunne Vy notere seg for om lag tre millioner reiser på Bergensbanen og Vossebanen. Om elleve år er målet å komme opp i 5,2 millioner reiser. Dette ambisiøse målet er satt uavhengig av planlagte utbygginger, men er likevel innenfor det Jernbanedirektoratet anser som realistisk. I direktoratets ferske perspektivanalyse viser prognosene at fjerntrafikken minst vil doble seg når både Ringeriksbanen og dobbeltspor mellom Bergen og Voss er bygd. På lengre sikt mener direktoratet at trafikken på Bergensbanen kan bli tredoblet, gitt sterk vekst, både økonomisk og befolkningsmessig.

Fantastisk togtur

  – Vi ser at det også på kort sikt ligger store muligheter i samarbeid med lokalt reiseliv langs Bergensbanen, sier prosjektleder for Jernbanedirektoratets perspektivanalyse, Jonas Foss Blakstad.

KØFRITT: – Toget kjører køfritt ut av byen på utfartsdagene og køfritt tilbake igjen, påpeker prosjektleder for Jernbanedirektoratets perspektivanalyse, Jonas Foss Blakstad.

Bergensbanen er en av de de høyestliggende hovedlinjene i Europa og er allerede i dag attraktiv. Da Jernbanedirektoratet la ut «Trafikkpakke 3 Vest» i konkurranse, var det flere selskaper som sa seg villig til å betale for å kjøre på banen. Vy tog, som i finalen konkurrerte med SJ Norge og TideArriva, vant både på pris og kvalitet og er villig til å punge ut 2,2 milliarder kroner fram til og med 2031.    Flere tog Vy vil snarest mulig jobbe for å bedre togtilbudet mellom øst og vest – selv om selskapet er forpliktet til å kjøre dagens ruteopplegg fram til desember 2021. Fra da av vil det gå flere tog. Vy signaliserer tilnærmet totimers-frekvens mellom Oslo og Bergen på morgen og ettermiddag, fast timesfrekvens Bergen – Voss og halvtimesruter mellom Bergen og Arna. Samtidig er målet å forlenge en rekke avganger på Vossebanen opp til Myrdal, slik at samtlige avganger på Flåmsbana får korrespondanse til Bergen.

Vi ser at det på kort sikt ligger store muligheter i samarbeid med lokalt reiseliv langs Bergensbanen

Jonas Foss Blakstad, prosjektleder for Jernbanedirektoratets perspektivanalyse

Stor jobb – Det var fantastisk å få bekreftelsen på at vi hadde det beste tilbudet og dermed vant «Vest» like før jul. Nå er vi godt i gang med den store jobben det er å gjennomføre alt som er beskrevet i tilbudet vårt. Noe er klart, som hvordan vi ønsker å øke rutetilbudet vårt. Samtidig er det også mye som kommer på plass i løpet av dette og neste år, sier konserndirektør Vy tog, Arne Fosen. Fosen garanterer at Vy kommer med «et flott og utvidet tilbud» på Bergensbanen: – Tilbudet skal tiltrekke seg langt flere reisende, enten det er til hverdags eller ferie og fritid. Vi kjører en av verdens flotteste togturer, og skal sørge for at Bergens- banen blir enda mer ettertraktet også utover landegrensene.

Mange nye tilbud

Vy har bebudet en storstilt satsing på turisme og reiseliv. Her er noen smakebiter på løsninger Vy jobber med:

 • Nye reiselivspakker i samarbeid med lokalt reiseliv.
 • Enklere å bestille reise fra dør til dør, også for den delen av reisen som ikke gjøres med tog.
 • Nye mobilitetsløsninger på flere ulike knutepunkter som Voss, Geilo og Gol.
 • Shuttletransport mellom tog og båter/ferger både i Bergen og Oslo.
 • Oppgradert WIFI om bord.
 • Et bedre tilbud på nattogene inkludert en egen sitte-/liggevogn.
 • Ved trafikkstart i desember er Pluss på plass, og erstatter dagens Komfort. Dette er et tilbud med bedre seter, smarte bordløsninger, oppgradert interiør i vognen og tilbud om nykvernet kaffe.

Konkurrere med fly På lengre sikt kan det åpenbare seg store muligheter for Bergensbanen. Med de bebudede utbyggingene og noen tilpasninger vil reisetida kunne komme ned i fire og en halv time. Dermed ligger det til rette for en helt annen lokal- og regiontrafikk både på øst- og vestsiden. Blakstad mener tog kan begynne å konkurrere med fly:

EN AV VERDENS BESTE: En togreise over Hardangervidda – vel 1 200 meter over havet – er av flere betegnet som «en av verdens beste togturer».

– Fra bysentrum til bysentrum kan en flyreise fort komme opp mot tre og en halv time. I tillegg er en flyreise oppstykket i mange mindre deler. På toget, derimot, kan du jobbe uforstyrret med høy komfort i hele reisens varighet. Toget kjører køfritt ut av byen på utfartsdagene og køfritt tilbake igjen. I tillegg kan du som togpassasjer få noe nyttig ut av reisetiden: være sammen med venner, sove eller lese.  – For fritidsreiser kan toget – i godt samspill med gode tilbringertjenester – faktisk erstatte bilen. Har du mye bagasje, kan den for eksempel hentes hjemme kvelden før og settes innenfor døren på hytta eller på hotellet.

Grønt skifte gammelt nytt I perspektivanalysen, som strekker seg helt fram til 2050, påviser Jernbanedirektoratet at så mye som 85 prosent av befolkningen kan komme til å bo i by. Dette vil skjerpe kravene til en effektiv kollektivtransport. Med sømløse forbindelser med forbedrede transportmidler blir fordelene med tog større og den totale reisetiden mindre.

UTVIDER: Konserndirektør Arne Fosen i Vy tog vil i året som kommer lansere «et flott og utvidet tilbud» på Bergensbanen.

– En dobbeltsporet jernbane er dessuten langt mer arealeffektiv enn for eksempel en firefelts motorvei, samtidig som den gir langt større kapasitet. Og ikke minst: Togets CO2-utslipp er helt minimalt i forhold til andre transportformer – enten det det gjelder personbiler, tungtransport, sjøfart eller luftfart, sier Blakstad.

Teknologi gjør toget mer konkurransedyktig

Ny og bedre teknologi bidrar til å styrke toget som transportmiddel. Det er en av konklusjonene i Jernbanedirektoratets perspektivanalyse.
 • Stasjonen ved døra: Med et mer mangfoldig tilbringertilbud kommer flere seg enklere til stasjonen.
 • Hele reisen: Du kan bestille hele reisen i en app – også en tur innom barnehagen på vei til stasjonen.
 • Uten kø: Toget kjører køfritt inn og ut av byene – også utfartsdagene.
 • Ny service: Bagasjen hentes dagen før og settes innenfor døra på hytta eller på hotellet.

Han minner også om at den største kilden til mikroplast er slitasje av bildekk, asfalt og veimaling. Togreiser bidrar derimot ikke til mikroplast i natur og vann og gir samtidig liten forurensning i form av kjemikalier og miljøgifter. – For jernbanen er det grønne skiftet gammelt, oppsummerer prosjektleder Jonas Foss Blakstad.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.