Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Ny organisering Trafikkpakke 3: – Nå satser vi stort
,

Trafikkpakke 3: – Nå satser vi stort

Vy Tog-sjef Arne Fosen smiler fra øre til øre. Nå bebuder han en storstilt satsing på Bergensbanen.

Øystein Grue

Det var stor glede på plattform 3 på Oslo S mandag 9. desember da konduktør Tor Oddvar Skåren møtte direktør Arne Fosen i Vy Tog – rett før avgang mot Bergen. Bare timer tidligere var stemningen vesentlig mer spent i Posthusets 20. etasje – før jernbanedirektør Kirsti Slotsvik kunne avsløre at Vy Tog AS hadde vunnet kampen om å trafikkere Bergensbanen. Vy Tog var best både på pris og kvalitet. Selskapet vil over en kontraktsperiode på maksimalt elleve år betale inntil 2,2 milliarder kroner for retten til å kjøre fjerntog på Bergensbanen, regiontog mellom Bergen, Voss og Myrdal samt lokaltog mellom Bergen og Arna.

TOMMEL OPP: Det var stor glede på plattform 3 på Oslo S mandag 9. desember da konduktør Tor Oddvar Skåren møtte direktør Arne Fosen i Vy Tog – rett før avgang mot Bergen.

– Konkurransen om Trafikkpakke 3 har vært hard, i likhet med de to første trafikkpakkene, konstaterer Slotsvik. Både TideArriva og SJ Norge var med i sluttspurten. Av dem var det SJ Norge som strakk seg lengst og var villig til å punge ut inntil 1,8 milliarder kroner. Storstilt satsing. – For oss i Vy Tog var det svært viktig å vinne Bergensbanen. Nå skal vi få enda flere til å reise med tog på en av verdens flotteste jernbaner, sier direktør Arne Fosen i Vy Tog.

VANT: Kirsti Slotsvik mener at Arne Fosen og Vy Tog har levert gode og realistiske planer. – Dette vil de reisende få merke, sier hun.

– Vi legger opp til en storstilt satsing på turisme og reiseliv. Bergensbanen har stor trafikk med turister, og vi skal jobbe godt for å få enda flere. Vi har blitt nummer to i to runder, og det var derfor ekstra viktig at vi nådde opp denne gangen. Uten Bergensbanen hadde vi vært nødt til å tenke helt nytt. Nå kan vi fortsette å utvikle banen til et enda bedre reiselivsprodukt samtidig som vi også tar vare på de faste reisende, sier Fosen. – Vy tog har ambisiøse planer for togstrekningene som inngår i trafikkpakken og har levert planer som både økonomisk og gjennomføringsmessig framstår som gode og realistiske. Dette vil de reisende få merke, framholder jernbanedirektøren.

Trafikkpakke 3

  • I konkurransegrunnlaget for Trafikkpakke 3 ble togselskapene utfordret til å sikre flere og mer fornøyde kunder, mer persontrafikk for offentlige ressurser og optimal drift og vedlikehold av togmateriellet. Andre definerte mål er å etablere en effektiv og markedsorientert organisasjon som har et godt samarbeid med regionale myndigheter og andre aktører i sektoren. Et best mulig sømløst kollektivtilbud mellom tog og andre transportmidler er også et mål med de pågående togkonkurransene.
  • For Trafikkpakke 3 ble kvalitet vektet med 60 prosent og pris med 40 prosent.
  • Avtalen løper i første omgang fra desember 2020 til desember 2029, med mulighet til å forlenge den med inntil to år.
  • Som oppdragsgiver har Jernbanedirektoratet stilt minimumskrav til kundetilbudet på de enkelte strekningene, som for eksempel antall avganger, hvor tog skal stoppe og hva en ordinær billett maksimalt skal koste – herunder også minstekrav knyttet til sosiale rabatter for barn, studenter og honnør.

Flere avganger. – Det vil komme flere avganger, bebuder Fosen. – Det vil gjelde både for fjerntrafikken Oslo – Bergen, regiontrafikken Bergen – Voss – Myrdal og lokaltrafikken Bergen – Arna. Vi skal også forbedre tilbudene vi har om bord, både på dagtog og ikke minst på nattogene. Vi skal få til bedre sammensydde løsninger sammen med øvrig kollektivtrafikk, og vi skal tilby enkle løsninger helt fram til bestemmelsesstedet. Den kunnskapen vi har om strekningen og stedene langs banen fra før, har hjulpet oss i arbeidet med å lage et godt tilbud. Vi har hatt en tett dialog med kommuner og næringsliv, og vi har snakket med en rekke aktører om å utvikle og styrke reiselivsproduktene langs banen. Det ferskeste eksempelet her er den nye gondolbanen på Voss. Den starter jo på jernbanestasjonen og er et godt eksempel på hvordan reiseliv og opplevelsesturisme kan utvikles langs Bergensbanen.

For oss i Vy Tog var det svært viktig å vinne Bergens­banen. Nå skal vi få enda flere til å reise med tog på en av verdens flotteste jernbaner.

Arne fosen, direktør i Vy Tog

En fordel. – Dere har jo trafikken på Flåmsbana, hvor viktig har det vært? – Flåmsbana er ikke en del av dette tilbudet, og vi gjør ikke endringer der som følge av dette. Men det er klart at det er en fordel for oss at vi nå slipper å drifte Flåmsbana som en isolert del av vår øvrige trafikk. Vi kommer også nå til å få til korrespondanse med Flåmsbana for alle avganger, sier Fosen. – Vi skal uansett tiltrekke oss enda flere kunder, både hverdagsreisende, fritidsreisende og turister. Det skal vi gjøre med et bedre rutetilbud, sammen med nye og spennende løsninger som gjør reisen og den totale opplevelsen best mulig for kunder og miljøet, fortsetter Fosen. For de hverdagsreisende vil det også bli langt flere avganger på lokalstrekningen nærmest Bergen i årene som kommer.

ET EKSEMPEL: Vy tog satser på reiseliv og opplevelser. Gondolbanen som starter på Voss stasjon, er ett eksempel på hva Bergensbanen kan by på. Naturopplevelser i fjellet skal gi inntekter til Vy Tog, som skal samarbeide med flere næringslivsaktører langs banen. (Foto: Gry Senderud)

Har vært avventende. Bergensbanen har hatt en god trafikkutvikling de siste årene, men likevel har Vy Tog vært forsiktige med å øke tilbudet. – Ja, vi har nok vært litt avventende på grunn av konkurranseutsettingen som vi visste ville komme. Vi har derfor ikke ønsket å avsløre alle mulighetene vi ser for banen i forkant av konkurransen, innrømmer Arne Fosen, som har lang erfaring med togkonkurranser – både i Norge og Sverige. Han var sentral da NSB i 2005 gikk seirende ut av anbudskonkurransen om Gjøvikbanen, og han har vært med på å bygge opp Vys satsing over grensen.

En ny kundereise. I Norge er tre trafikkpakker tildelt på fjernstrekningene mot sør, nord og nå sist vest. Da Go-Ahead Norge vant retten til å kjøre Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen, la selskapet fram en omfattende plan som skal sikre langt flere passasjerer: flere morgenekspresser med kortere reisetid på strekningene Oslo S-Kristiansand og Kristiansand-Stavanger S, fast to-timersfrekvens mellom Oslo S og Stavanger S, et Pluss premium-tilbud med nye romslige seter og høy grad av komfort i deler av toget og korrespondanse til/fra Arendal for alle avganger. På Jærbanen vil selskapet utvide tilbudet i helgene og tilby en ny tidlig morgenavgang til Stavanger S. Regiontoget skal integreres som en del av pendlertilbudet i Rogaland, og ikke minst: Reiseopplevelsen skal bli mer sømløs, og toget skal bare være ett element i «kundereisen».

Nå får vi en jernbane som gjennom å få flere kunder også gjør seg mer lønnsom. Overskuddet kan vi bruke til å ruste opp infrastrukturen i dette landet.

Jon Georg Dale, samferdselsminister

Dobler tilbudet. Kundene må likevel smøre seg med tålmodighet. Det første året er Go-Ahead Norge forpliktet til å videreføre dagens ruteopplegg. Det samme gjelder banene nordover, som fra 7. juni neste år skal trafikkeres av SJ Norge. Nytt matkonsept og mer profesjonell service på stasjonene er forbedringer som selskapet har signalisert fra starten av. Fra desember 2021 dobles dagtogtilbudet, fra dagens tre til seks dagtog mellom Oslo og Trondheim. Flere avganger er også aktuelt på de andre banene. I likhet med Vy Tog ser SJ Norge store muligheter til å tiltrekke seg turister. Det gjelder ikke minst på Raumabanen.

Bonus-systemet i trafikkpakkene

  • Det er utarbeidet et bonussystem for å sikre en vellykket trafikkstart og samtidig finansiere noen av etableringskostnadene.
  • Oppstartsbonus på 20-40 millioner kroner utbetales hvis 15-20 krav er innfridd. Eksempler på slike krav er lisens/sikkerhetssertifikat, billettsalg senest tre måneder før trafikkstart og informasjonsmøter med berørt personell.
  • Det gis fratrekk i bonusen dersom leverandøren ikke gjennomfører de mange påleggene innen fastsatt tid.
  • Oppstartsbonusen bortfaller hvis ikke alle avganger kjøres som avtalt – med unntak av forhold som togselskapet ikke kan laste for.
  • For å sikre flere og mer fornøyde kunder er det utarbeidet bonussystemer både for passasjervekst og kundetilfredshet.
  • Det skal også svi å innstille togavganger: Selskapene må betale 15.000-25.000 kroner per innstilte avgang som skyldes forhold de selv har ansvar for.

Et skifte for jernbanen. Staten betaler i dag togoperatørene for å drifte togtilbud på de aller fleste jernbanestrekningene. Dagtogene mellom Oslo og Bergen hører til unntakene, men med dagens avtale betaler staten likevel om lag 200 millioner kroner årlig til Vy-gruppen for å kjøre nattog på Bergensbanen og lokaltog på Vossebanen. Med den nye avtalen er det altså Vy Tog som skal betale staten – inntil 2,2 milliarder kroner over maksimalt 11 år. – Med dette får vi et skifte i måten å tenke jernbane på i Norge, sier samferdselsminister Jon Georg Dale. Han minner om at det koster mange milliarder kroner både å vedlikeholde og bygge ut jernbanestrekninger. I tillegg har staten betalt ut store summer for å få selskapene til å kjøre på den samme infrastrukturen. – Nå får vi en jernbane som gjennom å få flere kunder også gjør seg mer lønnsom. Overskuddet kan vi bruke til å ruste opp infrastrukturen i dette landet, sier Dale.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.