Vi digitaliserer jernbanen nå!

Bane NOR gjennomfører noen av Norges mest spennende digitaliseringsprosjekter.

iStock

Digitale løsninger møter oss overalt. Vi betaler regninger elektronisk, og reagerer knapt når DNB innfører en robot som bruker to minutter på å saksbehandle og innvilge lån uten at en rådgiver er involvert. I dette teknologiske skiftet har jernbanen et spesielt stort potensial.

VIL UTFORDRE: – Vi må våge å utfordre måten vi jobber på, være nysgjerrige og åpne for å lære av andre industrier, skriver Sverre Kjenne, konserndirektør for digitalisering og teknologi i BaneNOR.

Med kunden i fokus

ønsker vi å tilby en sømløs reise fra start til slutt. Planlegging, billetter, transport til og fra toget, effektiv utnyttelse av tid på stasjonsområdet og i toget er viktig. Toget skal følge rutetabell uten forstyrrelser, og det skal være mulig å utnytte infrastrukturen sikkert og maksimalt. Tid og kostnad for bygging av ny infrastruktur reduseres.

Kanskje ser vi snart droner og roboter som inspiserer og løser enkle oppgaver.

Sverre Kjenne

Bane NOR

er i ferd med å virkeliggjøre den digitale jernbanen. Innføringen av ERTMS vil påvirke oss alle. ERTMS forenkler infrastrukturen i og langs sporet for å redusere feilkilder og vedlikeholdskostnader, og åpner for tettere og automatisk kjøring av tog. Intelligens bygges inn i tog og togledersystem som erstatning for fysiske objekter i infrastrukturen.

Vedlikehold endres.

Bane NOR kan se hvor neste feil vil inntreffe, og gjøre tiltak før feilen stopper toget. Store datamengder analyseres for å vurdere om en feil er under oppseiling. Maskinlæring gjør det mulig å forutse at vi om en uke kommer til å ha en kortslutning i Oslotunnelen. Vi bygger kompetanse og fanger stadig opp flere feil. Målsettingen i år er å ta 50 prosent av disse feilene. Leverandører ønsker å knytte seg opp for analyser av eget utstyr i drift. Kanskje ser vi snart droner og roboter som inspiserer og løser enkle oppgaver.

Jernbanen skal effektiviseres og fornyes. Digitalisering er ett av svarene.

Sverre kjenne

3D-modellering benyttes i utbygging av infrastruktur. Nå kombinerer vi 3D-modeller med virkeligheten for å levendegjøre fremtidige løsninger før bygging. Jernbanen skal effektiviseres og fornyes. Digitalisering er ett av svarene. Vi må våge å utfordre måten vi jobber på, være nysgjerrige og åpne for å lære av andre industrier. Sverre Kjenne, konserndirektør for digitalisering og teknologi i BaneNOR 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.