Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Persontrafikk Mens Flytoget har hatt en stabil utvikling, er den øvrige togtrafikken til Gardermoen femdoblet

Mens Flytoget har hatt en stabil utvikling, er den øvrige togtrafikken til Gardermoen femdoblet

Togene gjennom Oslo er stapp fulle, og ståplasser er hovedregelen for de som bor nærmest byen – både i morgen- og ettermiddagsrushet.

Foto: Øystein Grue

– Vi er i ferd med å nå et metningspunkt i forhold til hva jernbanen kan levere, advarer jernbanedirektør Kirsti Slotsvik. Tallenes tale er klar: Antall togreiser øker med minst fire-fem millioner i året. Samlet vil jernbanen passere 80 millioner reiser i året. Samtidig er det ingen tvil om at trafikken øker mest i Oslo-området. Mellom Asker og Lillestrøm er antall reiser økt med 68 prosent siden 2012.

ØKNING: Utvikling i antall reisende med det knutepunktstoppende systemet Asker – Lillestrøm. Kilde: Vy/Jernbanedirektoratet

– Ikke nok med at antall togreiser øker kraftig: Vi har all grunn til å tro at veksten kommer til å fortsette, og den blir spesielt stor på Østlandet.  Dersom jernbanen skal ta imot veksten i tråd med målsettingen om nullvekst i biltrafikken, er vi nødt til å spørre oss: Hvordan kan vi øke kapasiteten, både på kort og lengre sikt? spør Slotsvik. Hun er ikke i tvil om at det er nødvendig å bygge en ny jernbanetunnel gjennom hovedstaden, men registrerer at den etter gjeldende planer først blir ferdigstilt rundt 2035: – Vårt dilemma er at trafikken nærmest har eksplodert de siste fem årene. Vi er derfor nødt til å lete etter andre tiltak som kan avhjelpe situasjonen for alle de menneskene som er avhengig å ta toget til og fra jobben hver eneste dag.

Kilde: Vy/Flytoget/Jernbanedirektoratet

«

Togrevolusjon».

Den store ruteomleggingen i 2012-2014 ble i sin tid kalt en togrevolusjon: Gardermobanen, som egentlig innebar ny jernbane fra Oslo til Eidsvoll, og nytt dobbeltspor mellom Lysaker og Asker, gjorde det mulig å tilby et helt nytt togtilbud inn og ut av byen. Mellom Lillestrøm og Asker stopper regiontogene hvert tiende minutt på de store stasjonene mens lokaltogene går hvert kvarter. NSB (nå Vy) fikk dessuten mulighet til å kjøre tre tog i timen til og fra Oslo Lufthavn (OSL) – og det til en langt lavere pris enn Flytoget. Det har gjort at NSB-trafikken til og fra OSL er blitt femdoblet siden 2011. Flytoget har hatt en mer stabil utvikling, men satte passasjerrekord i 2018 med nesten sju millioner reiser til og fra hovedflyplassen. – Vi utreder nå tilbringertransporten til og fra Oslo lufthavn. Vårt utgangspunkt her er at Flytoget er en kjempesuksess, og vi er opptatt av å beholde de kvalitetene som Flytoget representerer. Samtidig ser vi at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å se trafikken til Gardermoen i sammenheng med den øvrige togtrafikken, sier Slotsvik.

Vår utredning viser at det vil være behov for å øke kapasiteten med anslagsvis 30 prosent hvis det ikke skal bli enda trangere på toget.

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik

Stadig fullere tog. 

De siste åra har NSB og senere Norske Tog fornyet mye av togparken og faset inn over 100 nye togsett av typen Flirt. Like fullt er trengselen større enn noen gang. – Våre beregninger viser at økningen i etterspørselen er større enn transportkapasiteten. I klartekst betyr det at togene blir stadig fullere, framholder Slotsvik. – Vi jobber med å utvide rutetilbudet ytterligere. Situasjonen på Østfoldbanen blir bedre når Follobanen åpner i 2022 og med dobbeltspor til Moss i 2024, men fortsatt vil vi ha store utfordringer, ikke minst mellom Asker og Lillestrøm. Vår utredning viser at det vil være behov for å øke kapasiteten med anslagsvis 30 prosent hvis det ikke skal bli enda trangere på toget.

Ny tunnel?

 Mener du at det er behov for å framskynde bygging av ny Oslotunnel? – Det vi kan si, er at behovet er der. Men uansett må vi gjennomføre en del tiltak før tunnelen er på plass, svarer jernbanedirektøren. Jernbanesektoren må samarbeide. Slotsvik understreker at trafikken øker enda mer enn det som ble forutsett da det i 2015 ble presentert en egen konspetvalgutredning for Oslo-navet. I forlengelse av dette arbeidet er det blant annet foreslått å bygge et nytt dobbeltspor fra Oslo S til Lysaker, utvide Nationaltheatret stasjon til åtte spor og Lysaker stasjon til seks spor.

Dersom jernbanen skal ta imot veksten i tråd med målsettingen om nullvekst i biltrafikken, er vi nødt til å spørre oss: Hvordan kan vi øke kapasiteten, både på kort og lengre sikt?

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik

– Dette vil åpenbart være den mest framtidsrettede løsningen, resonnerer jernbanedirektøren. – Det forhindrer ikke at hele jernbanesektoren nå må gå sammen om å finne løsninger. På en eller annen måte må vi greie å utnytte den samlede kapasiteten som samtlige tog representerer.

TREND: Vekst i reiser og produksjon. Kilde: Vy/Jernbanedirektoratet

Det grønne skiftet.

Resultatet av årets kommunevalg i Oslo viser at det grønne skiftet har satt spor – i dobbel forstand. Flere og flere ønsker å reise med tog, og det blir stadig vanskeligere å kjøre bil i sentrale strøk.

– Hvis vi skal ta målet om nullvekst på alvor, sprenger vi alle våre tidligere prognoser om framtidig passasjervekst. Derfor er det nå vår plikt å gå inn i denne situasjonen og foreslå løsninger. Så vil det etter hvert være opp til politiske myndigheter om hvor mye og hvordan jernbanen skal prioriteres framover, sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik. Fra 15. desember setter Vy inn flere seter og avganger på Østlandet – her ser du endringene!