Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Teknologi «Vi vil spare tid, penger og frigjøre hjernekapasitet»

«Vi vil spare tid, penger og frigjøre hjernekapasitet»

Et standardisert digitalt språk for utveksling av jernbanedata er etterlengtet i bransjen. Færre feilkilder, raskere planlegging og lavere kostnader skal bli resultatet når RailDax etter planen ISO-godkjennes i mars 2022.

Øystein Grue

Jernbanedirektoratet leder prosjektet, men både Bane NOR, togselskapene og Norske tog bidrar med erfaringer og behov, i det arbeidet som pågår med RailDax, en forkortelse for Rail Data Exchange. – Dette har vært en organisk prosess, som begynte med to idealister i Sveits og Tyskland i 2002, som endte i forløperen til industristandarden railML. Problemet er at det ikke finnes et standardisert dataspråk for kommunikasjon av funksjonell jernbanedata innen sektoren i hele verden, og utvekslingen av informasjon skjer fortsatt svært manuelt på disse områdene, med stor fare for å begå feil, sier Torben Brand. – Alle er enige om at vi trenger dette, men det har vært en lang vei å gå, med mange kamper underveis. Det var en milepæl da 16 land, inkludert alle de nordiske som har jernbane, stemte for forslaget til en felles internasjonal standard i februar i år. Inntil nylig ledet han prosjektet i Jernbanedirektoratet, og han skal fortsette som rådgiver for det videre arbeidet.

Alle er enige om at vi trenger dette, men det har vært en lang vei å gå, med mange kamper underveis.

Torben Brand

Lang prosess.

ISO-godkjenningen er en prosess som tar minimum to år. Etter en forstudie høsten 2018, begynte arbeidet i februar i år, og går alt etter planen, er godkjenningen på plass i mars 2022. – Alle som planlegger togframføring, fra tilbudsutviklere i Jernbanedirektoratet, infrastrukturplanleggere og ruteplanleggere i Bane NOR, til lokførere hos operatørene, vil få glede av et slikt felles språk. Planleggingsfeil som eksempelvis fører til redusert kapasitet og punktlighet, kan unngås, kommenterer Brand. Erik Mæhlum er prosjektleder innen ERTMS-programmet i Bane NOR, og er svært tydelig når han skal forklare hva en felles digital standard for overføring av informasjon vil bety: – Det er mange steder det vil ha betydning å få et felles digitalt språk. Vi produserer for eksempel kravdokumenter til Siemens i dag ved å lage tegninger med streker og symboler uten noen logikk og digital informasjon. Det er et omstendelig, manuelt arbeid, og det er lett å gjøre feil. Så tegner Siemens på nytt inn i sitt system, før vi får det tilbake til oss, fortsatt på papir. – Her bruker vi folk som kunne ha brukt hodet på noe annet. Med et moderne verktøy til dette arbeidet, kan vi spare tid, penger og frigjøre hjernekapasitet. Mange årsverk går med til dagens manuelle arbeid, så her er det mye å hente, understreker Mæhlum.

Høster erfaringer.

Bane NOR er en av bidragsyterne i utviklingsarbeidet, og melder inn behov og erfaringer fra utprøving av RailDax, som nå foregår parallelt med manuell utvekslingen av data. – Vi håper å kunne erstatte tegninger allerede neste år i det forberedende arbeidet vi skal gjøre innen ERTMS på Sørlandsbanen, Nordlandsbanen og Ofotbanen, sier Mæhlum, og legger til at denne standarden vil være i kontinuerlig utvikling også etter en ISO-godkjenning.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.