Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Infrastruktur Vil fjerne usikrede planoverganger
Foto traktor landbruksovergang jernbane

Vil fjerne usikrede planoverganger

Til tross for et stort arbeid gjennom mange år knyttet til siktforhold og fjerning av farlige planoverganger, måtte toghastigheten settes ned på 36 overganger fra januar i år. Nå tar Bane NOR grep.

Njål Svingheim

Tiden er nå kommet for å ta et skikkelig krafttak for å fjerne usikrede planoverganger, sier konserndirektør for drift og teknologi i Bane NOR, Sverre Kjenne. Det skjer dessverre stadig at tog treffer biler eller andre kjøretøy som er i ferd med å krysse jernbanen – ofte er dette fatale ulykker med enorme konsekvenser for de som rammes.  Bane NOR og tidligere Jernbaneverket har i mange år jobbet med å legge ned og sikre planoverganger uten veisikringsanlegg, det vil si de usikrede planovergangene. Likevel viser en ny gjennomgang av sikkerheten som ble gjennomført i 2021 at flere av disse planovergangene ikke tilfredsstiller kravet til sikt for den som skal krysse jernbanen. Det er bestemte krav som gjelder for sikt ved planoverganger og tiden et tog bruker fra det kan ses og til toget er på planovergangen. Disse kravene er utformet slik at det skal være trygt å krysse jernbanen på planovergangen dersom den veifarende ikke kan se noe tog på linjen. 

BOMANLEGG: 360 planoverganger har bomanlegg, og det er gjort en stor innsats med sikring og fjerning i mange år. Likevel utgjør planovergangene stadig en betydelig risiko.

Går ut over punktligheten – Vi har jobbet hardt for å bedre sikten og legge ned usikrede planoverganger. Vi har ryddet store mengder skog og vegetasjon, vi har fjernet fjell og løsmasser som har hindret sikten. Flere steder har vi også kjøpt opp og revet hus der atkomsten har vært avhengig av farlige planoverganger, sier Kjenne. Til tross for dette omfattende arbeidet, måtte de likevel sette ned toghastigheten ved 36 usikrede planoverganger i januar i år. – Dette går ut over punktligheten og er selvsagt sterkt beklagelig. Men sikkerheten må komme først, understreker Kjenne.

Med og uten sikring 

  • Til sammen er det nå 3387 planoverganger på jernbanenettet. 508 av dem er sikret med lyd og lys og 360 har i tillegg også bomanlegg. Alle overganger på riks- og fylkesveger har bomanlegg
  • Alle planoverganger skal være skiltet. Ved flere planoverganger tuter toget for å varsle at det kommer
  • Den som krysser jernbanen har ansvar for å være oppmerksom og passe seg for toget. Det er ikke lov til å bruke planovergangen om det kan ventes et tog
  • Blir du fanget mellom bommene på en planovergang, skal du kjøre ned bommen! Ved motorstans på en planovergang skal alle forlate kjøretøyet og komme seg i sikker avstand, før politiet varsles på nødnummer 112
  • Tallet på planoverganger var 8600 i 1950

Røros- og Solørbanen Det er Roros- og Solørbanen som har flest av de usikrede planovergangene som nå har fått lavere toghastighet. Mange av disse overgangene er lite brukt, og risikoen for ulykker er liten. – Samtidig er det slik at ulykker på planoverganger kan få katastrofale konsekvenser for enkeltmennesker og deres nærmeste, sier Kjenne. Persontogene på Rørosbanen vil få en økt kjøretid på mellom ett og tre minutter som følge av at toghastigheten er redusert på noen planoverganger. For godstrafikken vil kjøretiden øke med to til fire minutter på Rørosbanen, og med ett til tre minutter på Solørbanen. – Dette høres kanskje ikke så mye ut, men det vil dessverre gi utfordringer for punktligheten på strekningene, sier Kjenne. Også på Dovrebanen er det flere planoverganger som nå har fått lavere hastighet, uten at det i like stor grad går ut over punktligheten. Nå jobber bane NOR tett sammen med de aktuelle togselskapene for å minimere konsekvensene for kundene. – Det beste tiltaket vi har er å legge ned planoverganger. Deretter har hovedprioritet vært vegetasjonsrydding og fjerning av andre objekter som hindrer sikten.  Flere steder er det også innført rutiner der den som skal bruke planovergangen må ringe togledelsen for å få klarsignal til å krysse jernbanen, forteller han. Men fortsatt er det over 1300 usikrede planoverganger på baner med daglig togtrafikk. – Det beste tiltaket er å fjerne alle slike planoverganger og det er også ambisjonen vår. Det arbeidet må naturlig nok være langsiktig og gjennomføres ut fra en prioriteringsliste. Den lista lager vi slik at vi gjør tiltak på de overgangene som har størst risiko først. Vi håper derfor å komme langt i arbeidet med de 36 nevnte stedene så fort som mulig, sier Kjenne.