Vil gjøre det umulige mulig

Bane NORs nye utbyggingsdirektør mener foretaket har mye å lære av andre og har stor tro på teamarbeid.

Anne Mette Storvik

Som ny utbyggingsdirektør i Bane NOR, hva er ditt viktigste mål for 2020? Vi må først og fremst opprettholde trykket på sikkerhet – sørge for at vi får alle hele hjem.  Og vi må levere forutsigbart, både når det gjelder pris og tid. Det betyr at vi må utvikle prosjektene gjennom gode og optimale systemer, ved hjelp av god ledelse og kompetanse.

Stine Ilebrekke Undrum

  •   Alder: 50
  •   Utdanning: Mastergrad bygg og anlegg, NTNU.
  •   Stilling: Konserndirektør utbygging, Bane NOR
  •   Ansatt siden: 2007

Hva brenner du for som leder? Jeg er fasinert av samspillet mellom mennesker, det å utnytte den unike kompetansen til hver og en. Det som er umulig å få til for enkeltpersoner, er mulig for et team. Til sammen kan vi gjøre en forskjell. Vi skal gjøre det umulige mulig. Prislappen på Østfoldbanen må ned, sier statsråden. Hvordan skal dere få til det? Jeg er skapt nesten irriterende positiv. Vår utfordring blir å finne løsninger som gir enda mer nytte og større effekt – innenfor en kostnadsramme og til rett tid. I tida framover må vi derfor legge større vekt på samfunnsøkonomi i måten vi rigger prosjektene på. En mulighet er å foreta en mer etappevis utbygging. Det kan for eksempel bety at vi ikke bygger fullverdige dobbeltspor over alt.

Vi skal finne løsninger som gir mest mulig nytte for minst mulig penger.

Stine Ilebrekke Undrum, utbyggingsdirektør i Bane NOR

Hvordan er det i det hele tatt mulig å få mer jernbane for pengene, sett fra ditt ståsted? Det er dette vi må gå enda nærmere inn i på flere områder, i dialog med blant andre Jernbanedirektoratet. Jeg tror det er mye å hente når vi setter oss ned sammen. Vi skal finne løsninger som gir mest mulig nytte for minst mulig penger. Har Bane NOR mye å lære av andre? Vi har masse å lære av andre. Internt må vi i større grad trekke driftsfolka inn i prosjektene, og vi skal lære av andre selskaper, bransjer og land. Hvis vi noen gang tror at vi er ferdig utlært, har vi tapt. Flere av våre prosjekter er ekstremt kompliserte, men det er akkurat det som trigger meg og gjør det så spennende. Samtidig må vi ha respekt for oppgavene!

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.