Jernbanen i framtida

Jernbanen sin infrastruktur skal halde lenge, og med godt vedlikehald kan tunellar og togskjener vare i 50–100 år. Det er derfor viktig at vi utviklar jernbanen i eit langsiktig perspektiv.

Strategiar

Jernbanedirektoratet har laga fleire strategiar som ser på den langsiktige utviklinga av jernbanen.

Trendar

Europe’s Rail: europeisk innovasjonsprosjekt

Europe’s Rail Joint Undertaking vart etablert i 2021 og er tidenes største innovasjonsprogram for jernbane i Europa. Under leiing av Jernbanedirektoratet deltar norsk jernbanesektor og FOU-miljø i store innovasjonsprosjekt dei neste 10 åra.