KVU Kongsvingerbanen

Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for Kongsvingerbanen.

  Lokaltog ved Rånåsfoss på Kongsvingerbanen (Foto: Njål Svingheim)

Kongsvingerbanen er i dag erklært overbelastet på strekningen Lillestrøm - Kongsvinger, -det betyr at det ikke er plass til å kjøre flere tog på denne strekningen. Kongsvingerbanen har i dag lokaltog i fast timesfrekvens til og fra Kongsvinger, ekstra rushtidstog morgen og ettermiddag, fjerntog til og fra Stockholm/Sverige, samt en betydelig godstrafikk over grensen til Sverige.

- Banens mangfoldige suksess gjør at kapasiteten er i ferd med å bli sprengt, sa daværende samferdselsminister Ketil Solvik - Olsen da oppdraget ble oversendt jernbanedirektoratet i juli 2018. - Derfor ber vi nå Jernbanedirektoratet se på hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse framtidens transportbehov enda bedre, sa statsråden.

Kongsvingerbanen har hatt en betydelig vekst de siste årene, og prognosene tilsier at det vil være vekst også i årene framover. Med dagens kapasitet på banen er det ikke fysisk rom for ytterligere forbedring av togtilbudet, selv om det er markedsmessig etterspørsel etter flere avganger.

- I en konseptvalgutredning om Kongsvingerbanen vil det være viktig at hele systemet vurderes i sammenheng, og at utredningen omfatter både lokal-, gods- og fjerntogtrafikk, skriver Samferdselsdepartementet i sitt oppdragsbrev. Konseptvalgutredningen er et viktig verktøy for å vurdere om og når det er nødvendig med eventuelle infrastrukturtiltak på Kongsvingerbanen, eller om det finnes andre alternativer som kan tilfredsstille samfunnets behov.

Les også: Fakta om Kongsvingerbanen

Arbeids- og framdriftsplan for utredningen (prosjektplan) forelå 15. oktober 2018  

Kontakt prosjektet: KVUKongsvingerbanen@jernbanedirektoratet.no