Nasjonal transportplan betyr en betydelig satsing

- Regjeringen skal gjennomføre tidenes jernbanesatsing for å gjøre jernbanen mer attraktiv i hverdagen, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han presenterte regjeringens stortingsmelding om Nasjonal transportplan for perioden 2018 – 2029 onsdag 5.april.

Ny veg og jernbane langs Mjøsa. (Foto: Njål Svingheim)
Regjeringens planer innebærer flere avganger, kortere reisetid, bedre materiell, store investeringer og økt vedlikehold. - For å få flere reisende og økte godsvolumer skal vi styrke tilbudet betydelig, slik at vi kan forsterke den positive utviklingen vi har sett de siste årene, sa Solvik-Olsen.

Her er noen hovedpunkter

 • Dobbeltsporutbyggingene til Tønsberg, Åkersvika ved Hamar og Seut ved Fredrikstad gjør det mulig med to tog i timen og opptil fire tog i timen i rushtidene fra 2024 Videre til Satpsborg i 2026.
 • To avganger i timen i grunnrute mellom Oslo og Skien i 2032, og Oslo og Lillehammer og Halden i 2034
 • Inntil 45 minutter kortere reisetider på intercitystrekningene når utbyggingen er ferdig
 • Gradvis tilbudsforbedring etter hvert som delstrekninger blir bygd ut
 • Ringeriksbanen får byggestart i 2021/22 og vil gi to avganger i timen fra Hønefoss ved åpning
 • Ny jernbanetunnel gjennom Oslo er nødvendig for økt kapasitet og et robust tilbud. Kan stå ferdig rundt 2032
 • Flere tiltak samles under betegnelsen «Rutemodell 2027» for å styrke togtilbudet i Oslo-området før ny Oslotunnel. Omfatter også tiltak på Vossebanen, Jærbanen og "Trønderbanen".
 • Elektrifisering av "Trønderbanen" (Trondheim - Steinkjer) og Meråkerbanen
 • Sammenkopling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen skal planlegges, kan stå ferdig 2035
 • Doble togsett skal øke kapasiteten på Kongsvingerbanen
 • Nye og lengre kryssingsspor på Kongsvinger- og Gjøvikbanen

Godstrafikken
Det legges opp til en sterkere satsing også på godstrafikken. I perioden er det foreslått 18 milliarder kroner til slike tiltak i en «godspakke». Her er noen av tiltakene:

 • Elektrifisering av Solørbanen Kongsvinger – Elverum og Rørosbanen Hamar – Elverum
 • Nye tilsvinger som forenkler togframføringen i Hokksund, Elverum og Kongsvinger
 • Oppgradering av Alnabru godsterminal for bedre drift og effektivitet
 • Oppstart for bygging av ny godsterminal på Torgård ved Trondheim
 • Oppgraderingstiltak på en rekke godsterminaler
 • Forlengelse av eksisterende og bygging av nye kryssingsspor på flere baner

Regjeringen legger også opp til å videreføre fornyelsen av det eksisterende jernbanenettet slik at det anslåtte etterslepet i vedlikeholdet reduseres fra 18 til 12 milliarder korner i perioden. Jernbanens signalsystemer skal også skiftes ut med det nye felles europeiske systemet ERTMS på hele jernbanettet innen 2032.

Lenke: Regjeringen.no