Jobb i Jernbanedirektoratet

Jernbanedirektoratet er ein spanande arbeidsplass. Fagleg kompetanse er naudsynt for at vi skal lykkast. Ynskjer du å vere med å styrka rolla til jernbanen i samfunnet, og forbetre jernbanetilbodet for passasjerar og gods? Då er du kanskje den nye kollegaen vår.