Jobb i Jernbanedirektoratet

Jernbanedirektoratet er en spennende arbeidsplass, og faglig kompetanse er nødvendig for at vi skal lykkes. Ønsker du å være med på å styrke jernbanens rolle i samfunnet, og forbedre jernbanetilbudet for passasjerer og godsnæringen? Da er du kanskje vår nye kollega.

Det er mye hyggelige og dyktige folk her. Så er det noe spesielt med det å jobbe med jernbane.

Marte Nordhus, seniorrådgiver

Gjennom å jobbe i direktoratet får du et forretningsperspektiv, et forvaltningsperspektiv og et politisk perspektiv på alt du jobber med. For meg blir det som en à la carte av ting som interesserer meg.

Jo Menzony A. Bakken, seniorrådgiver sektorstyring

Du har muligheten til å være med på å prege hverdagen til mange, og endre den til det bedre.

Thomas Nygreen, kapasitetsutreder

Det er spennende å få være med på å legge premissene for fremtidens jernbanesektor, og jobbe i grenseflatene mellom forskning og teknologiutvikling

Ragnhild Wahl, seniorrådgiver FOU-styring og koordinering

Det er her du gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser i praksis, og dermed får brukt alt som så langt har vært teori på skolebenken.

Christoph Endresen Siedler