Jobb i Jernbanedirektoratet

Jernbanedirektoratet er ein spennande arbeidsplass, og fagleg kompetanse er nødvendig for at vi skal lykkast. Ønsker du å vera med på å styrka rolla til jernbana i samfunnet, og forbetra jernbanetilbodet for passasjerar og godsnæringa? Då er du kanskje den nye kollegaen vår.