KVU Kongsvingerbanen

Samferdselsdepartementet ga sommeren 2018 Jernbanedirektoratet i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for Kongsvingerbanen. 26.november 2020 ble rapporten med anbefalinger oversendt departementet.

  Lokaltog ved Rånåsfoss på Kongsvingerbanen (Foto: Njål Svingheim)

01.mars 2021:

Høringsinnspill KVU Kongsvingerbanen

4.desember 2020:

KVU Kongsvingerbanen ut på høring med frist 7.februar 2021

26. november 2020:
Utredningsarbeidet har vært omfattende og i november 2020 ble Konseptvalgutredningen (KVUen) oversendt Samferdselsdepartementet sammen med anbefaling, hovedrapport og delrapporter.

Lenker:

Nyhetssak: Anbefaler økt kapasitet gjennom trinnvis utvikling

Hovedrapport og alle delrapporter finner vedlagt du her

Bakgrunn:
Kongsvingerbanen er i dag erklært overbelastet på strekningen Lillestrøm - Kongsvinger, -det betyr at det ikke er plass til å kjøre flere tog på denne strekningen. Kongsvingerbanen har i dag lokaltog i fast timesfrekvens til og fra Kongsvinger, ekstra rushtidstog morgen og ettermiddag, fjerntog til og fra Stockholm/Sverige, samt en betydelig godstrafikk over grensen til Sverige.

- Banens mangfoldige suksess gjør at kapasiteten er i ferd med å bli sprengt, sa daværende samferdselsminister Ketil Solvik - Olsen da oppdraget ble oversendt jernbanedirektoratet i juli 2018. - Derfor ber vi nå Jernbanedirektoratet se på hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse framtidens transportbehov enda bedre, sa statsråden.

Kongsvingerbanen har hatt en betydelig vekst de siste årene, og prognosene tilsier at det vil være vekst også i årene framover. Med dagens kapasitet på banen er det ikke fysisk rom for ytterligere forbedring av togtilbudet, selv om det er markedsmessig etterspørsel etter flere avganger.

- I en konseptvalgutredning om Kongsvingerbanen vil det være viktig at hele systemet vurderes i sammenheng, og at utredningen omfatter både lokal-, gods- og fjerntogtrafikk, skriver Samferdselsdepartementet i sitt oppdragsbrev. Konseptvalgutredningen er et viktig verktøy for å vurdere om og når det er nødvendig med eventuelle infrastrukturtiltak på Kongsvingerbanen, eller om det finnes andre alternativer som kan tilfredsstille samfunnets behov.

Les også: Fakta om Kongsvingerbanen

Arbeids- og framdriftsplan for utredningen (prosjektplan) forelå 15. oktober 2018  

Kontakt prosjektet: KVUKongsvingerbanen@jernbanedirektoratet.no