KVU logistikknutepunkt i Trondheimsregionen

Dette er en samleside for dokumenter som er relevante for ny godsterminal i Trondheimsregionen. Her finner du også Mulighetsstudie for Heggstadmoen med Jernbanedirektoratets endelige anbefaling for lokalisering av logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. Høringsfrist er satt til 15.februar 2021.

Godsterminalen på Brattøra i Trondheim (Foto: Njål Svingheim)

De nyeste dokumentene ligger øverst på siden.