Jernbanedirektoratet Nyheter Direktetildeling av togtilbudet på Østlandet: Flytoget invitert til å tilby regiontog på Østlandet

Direktetildeling av togtilbudet på Østlandet: Flytoget invitert til å tilby regiontog på Østlandet

Jernbanedirektoratet skal forhandle med Flytoget om å kjøre regiontog rundt Oslo. – Vår ambisjon er at Østlandet får et togtilbud som er bedre for kundene, rimeligere for staten og som er godt koordinert med annen kollektivtrafikk, sier jernbanedirektør Knut Sletta.  

Jernbanedirektoratet har tidligere valgt Vy som foretrukken forhandlingspart for lokaltog og flere regiontog på Østlandet, kalt Østlandet 1. Nå skal direktoratet gå i forhandlinger med Flytoget om øvrige regiontogstrekninger i Oslo-området, inkludert strekninger som Flytoget kjører i dag, kalt Østlandet 2. 

Kart over strekninger trafikkpakke Østlandet 2
Strekningene som inngår i «Østlandet 2» er markert med rødt.

– Vi har valgt å invitere Flytoget til forhandlinger om å kjøre de gjenstående regiontogrutene på Østlandet. Flytoget har historisk sett en svært høy og stabil kundetilfredshet og har lykkes godt med å utvikle løsninger som gir en enkel reisehverdag for passasjerene, sier Sletta.

Vil se på flytogets ruter i en større sammenheng 

Forhandlingene er første trinn i prosessen mot en direktetildeling av togrutene på Østlandet. Det er de to statlige togselskapene, Flytoget og Vygruppen, som er aktuelle for å kjøre strekningene.  

– Vi tror det er positivt for utviklingen av togtilbudet at vi har to sterke statlige togselskaper i Norge. Dersom forhandlingene resulterer i at togtrafikken på Østlandet deles mellom Vy og Flytoget, forutsetter vi at selskapene samarbeider og finner felles løsninger til beste for kundene, sier Sletta.  

Jernbanedirektoratet ser potensialet ved å se de ordinære regiontogene og flytogets ruter til og fra Gardermoen i en større sammenheng, for å utnytte kapasiteten enda bedre. 

– Flytoget har en kontrakt som varer til 1. februar 2028. Ved å forhandle med Flytoget om flere regiontogstrekninger, kan vi se disse rutene i en større sammenheng og åpne for bedre utnyttelse av kapasiteten på sporene allerede fra 2023. Det vil kunne gi kundene et enda bedre tilbud, sier Sletta. 

To tildelinger på Østlandet

I slutten av mars i år fikk Jernbanedirektoratet i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å inngå direktetildelte trafikkavtaler med enten Vygruppen eller Flytoget om togtilbudet på Østlandet, fordelt på to avtaler: Østlandet 1 og Østlandet 2. Et premiss var at prosessen skal sikre likebehandling av de to statlige selskapene.  

– Vi starter forhandlingsprosessen nå, deretter vil Flytoget levere et tilbud til oss som vi vil forhandle videre på. Ambisjonen er å få et attraktivt togtilbud med blant annet høy kundetilfredshet, god koordinering med øvrig kollektivtrafikk og ikke minst gode rutiner for håndtering av forsinkelser og innstillinger, sier Sletta.  

Dette er områdene for direktetildeling av togtilbud på Østlandet

Østlandet 1 (Vy valgt som foretrukken forhandlingspart)

 • Lokaltog (L-tog) Spikkestad/Asker–Lillestrøm 
 • Lokaltog (L-tog) Stabekk/Oslo S–Ski 
 • Regiontog (R-tog) Oslo S–Hakadal/Jaren
 • Regiontog (R-tog) Stabekk–Moss 
 • Regiontog (R-tog) Oslo S–Mysen/Rakkestad 
 • Regiontog (R-tog) Oslo S–Ski
 • Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S–Halden
 • Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S–Gjøvik

Østlandet 2 (Flytoget valgt som foretrukken forhandlingspart)

 • Regionekspresstog (RE-tog) Skien–Eidsvoll
 • Regionekspresstog (RE-tog) Drammen–Lillehammer
 • Regiontog (R-tog) Kongsberg–Eidsvoll
 • Regiontog (R-tog) Drammen–Dal
 • Regiontog (R-tog) Asker–Kongsvinger
 • Regiontog (R-tog) Notodden–Porsgrunn (Bratsbergbanen)
 • Avtalen vil kunne inkludere tilbringertjenesten som i dag trafikkeres av Flytoget, senest fra 2028.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.