Jernbanedirektoratet Nyheter Fra seks til fire daglige togavganger på Dovrebanen

Fra seks til fire daglige togavganger på Dovrebanen

Jernbanedirektoratet og SJ Norge er enige om en midlertidig ruteplan for Dovrebanen fra og med mandag 4. september 2023. Det blir buss for tog mellom Lillehammer og Dombås som følge av kollaps av Randklev bru og antall avganger reduseres fra seks til fire hver vei.

Som følge av ekstremværet og kollaps av Randklev bru ved Ringebu på Dovrebanen, har Jernbanedirektoratet og SJ Norge blitt enige om et midlertidig rutetilbud til passasjerene. Tilbudet gjelder i første omgang fram til desember.

Tog-buss-tog

Før brukollapsen kjørte SJ seks daglige avganger på Dovrebanen mellom Oslo og Trondheim. Fra mandag 4. september blir det fire daglige avganger hver vei, som betjener Gudbrandsdalen med tog mellom Oslo og Lillehammer og buss mellom Lillehammer og Dombås.

Videre blir det tre avganger på hele strekningen mellom Oslo og Trondheim, med tog mellom Dombås og Trondheim. I tillegg er det etablert en daglig gjennomgående togavgang Oslo–Trondheim via Rørosbanen.

– Det er ikke gøy å nedskalere tilbudet og vi skulle helst ha vært denne situasjonen foruten. Men når vi først mangler broforbindelsen ved Ringebu, har vi kommet fram til en løsning som vil dekke etterspørselen langs Dovrebane-strekningen, sier avdelingsdirektør i Jernbanedirektoratet, Erik Lund.

Årsaken til at togtilbudet på Dovrebanen blir nedskalert, er at den midlertidige ruten med tog på begge sider av Randklev bru krever flere togsett. Sørgående tog fra Trondheim må snu på Dombås, mens nordgående tog fra Oslo må snu på Lillehammer.

– Vi har også tatt høyde for at etterspørselen vil gå noe ned fordi reisetiden blir lengre og reiseopplevelsen blir redusert som følge av buss for tog på deler av strekningen, sier Lund.

Parallelt med dette ruteopplegget arbeides det med å korte inn buss-for-tog-strekningen til bare å omfatte strekningen Fåvang–Ringebu, som er stasjonene på hver side av bruddstedet. Bane NOR arbeider også intensivt med å finne fram til raskest mulige løsning for å få på plass igjen brua over Lågen.

Tog fra SJ på Vinstra stasjonFoto: Njål Svingheim
Det blir fire avganger i hver retning på Dovrebanen. Tog sør for Lillehammer og nord for Dombås. Buss for tog mellom Lillehammer og Dombås.

Innstilte nattog

Mellom storbyene Oslo og Trondheim blir det samlet sett fem avganger hver vei, på Dovrebanen og Rørosbanen. I tillegg til SJs rutetilbud på Dovrebanen kjører Vygruppen en avgang hver vei mellom Lillehammer og Dombås, som betjener regionale reiser i Gudbrandsdalen. Nattogene langs Dovrebanen er innstilt så lenge det går buss for tog mellom Dombås og Lillehammer.

– Situasjonen på Dovrebanen er svært krevende for SJ, som har ansvar for å kjøre persontog mellom Oslo og Trondheim i tillegg til Raumabanen og Nordlandsbanen. Jeg vil berømme selskapet for en svært konstruktiv dialog om hvordan vi på best mulig måte kan ivareta passasjerene og sørge et togtilbud som imøtekommer etterspørselen, sier Lund.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.