Jernbanedirektoratet Nyheter Jernbanedirektoratet ønsker ikke å åpne for ny avtale med Flytoget

Jernbanedirektoratet ønsker ikke å åpne for ny avtale med Flytoget

Flytoget har sendt et brev til Samferdselsdepartementet den 21. mars, hvor de presenterer et alternativt tilbud for tilbringertjenesten til Oslo Lufthavn. Jernbanedirektoratet vurderer at forslaget fra Flytoget ikke vil gi et bedre togtilbud.

Forslaget fra Flytoget innebærer at Flytogets nåværende konsesjonsavtale avsluttes, men at avtalen Flytoget har om en fortrinnsrett i rutetildelingen videreføres til 2033. Flytoget foreslår at flytogene åpner for alle reisende mellom Asker og Lillestrøm fra 2026, og at Flytoget vil bruke egne kjøretøy.

Hovedutfordringen for togtrafikken i Oslo-området er at kapasiteten på jernbaneinfrastrukturen er fullt utnyttet. Kapasiteten i jernbanetunnelen under Oslo er viktig for togtilbudet på hele Østlandet.

For å utvikle togtilbudet er det derfor helt nødvendig å vurdere tiltak som gir en bedre utnyttelse av kapasiteten i eksisterende infrastruktur. Jernbanedirektoratet har gjennom flere rapporter beskrevet hvordan kapasiteten som Flytoget i dag benytter, kan utnyttes bedre.

Den store ulempen ved Flytogets forslag er at Jernbanedirektoratets handlingsrom til å utvikle en ny og mer markedstilpasset rutemodell i Østlandsområdet utsettes med fem år fra 2028 til 2033. Jernbanedirektoratet har i tidligere utredninger fra 2019 og 2020 anbefalt en helintegrering etter utløpet av Flytogets konsesjonsavtale. Til tross for åpne dører på Flytoget på strekningen Asker-Lillestrøm, blir forslaget fra Flytoget en hindring for å utvikle en fremtidsrettet rutemodell, eksempelvis med flere avganger fra Follobanen/Østfoldbanen i Oslotunnelen.

Flytoget skriver også at deres forslag vil gi vesentlig lavere statlig vederlag enn det som Vygruppen har tilbudt. Den økonomiske besparelsen som Flytoget skisserer, er for en stor del knyttet til at Flytoget henter ut betalingsvillighet i markedet ved at Flytoget tar høyere billettpriser for reisene til flyplassen. Jernbanedirektoratet mener at det er usikkert hvordan dagens flytogpassasjerer responderer på en slik prismodell, når toget også åpner for andre reisende til vanlig takst.

Flytoget på Oslo SFoto: Flytoget
Jernbanedirektoratet ønsker ikke å åpne for ny avtale med Flytoget,

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.