Jernbanedirektoratet Utredninger Byutredninger: oppsummering av hovedresultater for åtte byområder

Byutredninger: oppsummering av hovedresultater for åtte byområder

For å få mer kunnskap om hvordan byene skal oppnå målene om at all trafikkvekst skal tas med kollektivtrafikk, sykkel eller til fots, er det gjennomført
utredninger i åtte byer/byområder i løpet av 2017: Bergen, Trondheimsområdet, Nord-Jæren, Kristiansandsregionen, Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glomma og Tromsø.

Om utredningen

  • På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet sammen med Statens vegvesen sett på hva som må til for å oppnå målene om at all trafikkvekst skal tas med kollektivtrafikk, sykkel eller til fots. 
  • Byutredningene er en viktig del av grunnlaget for å forhandle eller reforhandle byvekstavtalene. 
  • Utredningene ble levert januar 2018.

Konklusjonen i utredningene viser at det er fullt mulig å nå målet om at biltrafikken ikke skal øke. Men da må det samtidig gjennomføres en rekke virkemidler. Det må gjennomføres tiltak for styrke kollektivtrafikken, bygge ut sykkelvegnettet og legge bedre til rette for å ta seg fram til fots.

Samtidig må det innføres restriktive tiltak for dempe bilbruken. Det handler tiltak som bompenger, vegprising og parkeringsrestriksjoner. For flere av byområdene er det også aktuelt med flere bomstasjoner for å fange opp mer av biltrafikken. Kollektivtrafikken kan styrkes gjennom flere avganger, bedre holdeplasser, lettere tilgjengelighet.

Les nyhetssak

Bybanen Bergen

Byutredningene: – Fullt mulig å stanse bilveksten

Det er fullt mulig å nå målet om at bilbruken i byområdene ikke skal øke. Det er blant hovedkonklusjonene i den omfattende utredningen av trafikkmønstret i de åtte største byområdene her i landet.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.