Jernbanedirektoratet Utredninger Jernbanens klimafortrinn og Norges klimarisiko: Bedre klima for pengene

Jernbanens klimafortrinn og Norges klimarisiko: Bedre klima for pengene

Klimaendringer og klimapolitikk vil med stor sannsynlighet påvirke økonomien og samfunnet de kommende tiårene. Transportsektoren står overfor en omstilling av ukjent skala i møte med økte krav til utslippskutt, teknologisk utvikling og et mer uforutsigbart klima.

Om rapporten

  • Norconsult har på oppdrag fra Jernbanedirektoratet utarbeidet rapporten «Jernbanens klimafortrinn og Norges klimarisiko: Bedre klima for pengene».
  • Rapporten undersøker jernbanens betydning for Norges klimarisiko, og hvordan potensiell teknologisk utvikling og politiske reguleringer på klimaområdet vil påvirke konkurranseflaten mellom transport på vei, fly, og jernbane fram mot 2050.
  • Rapporten ble levert mars 2020.

Last ned rapport

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.