Organisering av jernbanen

Jernbanesektoren i Norge består av Jernbanedirektoratet, infrastrukturforvalteren Bane NOR, togselskapene og en rekke entreprenører. Jernbanedirektoratets oppgave er å samordne og styre sektoren og å utvikle jernbanen som del av det samlede transportsystemet.

Les mer om jernbanesektoren

4208

km jernbanenett i Norge

Jernbanestatistikk

74,2

millioner togpassasjerer i 2016

Statistikk persontransport

32,7

millioner tonn gods

Jernbanestatistikk