,

Digitaliserer for 20 milliarder

Norsk jernbane skal bli en av de fremste i verden på digitalisering. I løpet av våren har Bane NOR tildelt tre teknologikontrakter på til sammen 10 milliarder kroner.

Det er Siemens som har fått den absolutt største kontrakten – på totalt 7,5 milliarder kroner. – Dette er en av de største teknologikontraktene i Norge, og det skjer på jernbanen. Det er jeg stolt over, og det skal dere være stolte over, sa statsråd Ketil Solvik-Olsen til frammøtte medarbeidere fra Bane NOR da Siemenskontrakten ble underskrevet. –  Vi opplever en stor økning antall reisende på jernbanen, og signalsystemet ERTMS vil gjøre at enda flere vil kunne stole på jernbanen som et pålitelig transportmiddel, sa Solvik-Olsen.

Må fornyes

. – Behovet for fornyelse er drivkraften bak ERTMS-prosjektet. Dagens anlegg er bygget med releteknologi som var moderne rundt krigen, og da snakker vi om første verdenskrig. Anleggene er installert fra femtitallet og utover. Deler og kompetanse er i ferd med å bli mangelvare. Totalt har vi i dag 336 anlegg og mer enn 15 ulike varianter, som med ERTMS i prinsippet skal kunne erstattes av ett datarom, sa konserndirektør Sverre Kjenne, som leder Digitalisering og teknologidivisjonen i Bane NOR.

Vi opplever en stor økning antall reisende på jernbanen, og signalsystemet ERTMS vil gjøre at enda flere vil kunne stole på jernbanen som et pålitelig transportmiddel

Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister

– ERTMS gir oss blant annet økt sikkerhet gjennom tekniske barrierer og kontinuerlig overvåkning av alle tog, økt punktlighet grunnet færre feil og automatisk håndtering av avvik. Over tid vil systemet dessuten gi økt kapasitet med automatisk kjøring av tog samt dynamisk avstand mellom togene, framholdt Kjenne.

Flere kontrakter

. Bane NOR har tildelt Thales kontrakt for ny programvareløsning for styring av togtrafikken. Systemet skal gi en mer pålitelig trafikkstyring og har en verdi på om lag 600 millioner kroner. Løsningen vil erstatte tre gamle systemer. I tillegg skal Alstom levere alt nødvendig ombordutstyr for tog, lokomotiver og arbeidsmaskiner. Løsningen skal erstatte dagens kontrollsystem på kjøretøyene hos i alt 14 ulike jernbaneforetak. Kontrakten på to milliarder kroner er blitt framforhandlet av Bane NOR. Nå skal de ulike virksomhetene inngå selvstendige kontrakter med Alstom.

Jernbanerevolusjon.

– Dette er viktige skritt inn i en norsk jernbanerevolusjon, utdyper Sverre Kjenne. Foretaket skal i løpet av en tiårsperiode investere mer enn 20 milliarder kroner i digitalisering og automatisering av jernbanen – nettopp gjennom satsing på ERTMS (European Rail Traffic Management System).ERTMS er en europeisk standard for styring av tog. Standarden legger opp til en forenkling av infrastrukturen ved å flytte signaler fra sporet over i togene, som da vil kommunisere kontinuerlig med sentrale datamaskiner. Et tog med ERTMS skal kunne kjøre på alle togstrekninger i Europa som er bygget i henhold til samme standard.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.