I månedsskiftet april - mai skal brua løftes på plass på nye fundamenter ved Randklev. Foto: Sjøentreprenæren AS
, ,

Dovrebanen åpnes 20. mai

Bane NOR gjenåpner Dovrebanen over den flomskadde Randklev bru ved Ringebu 20. mai. Dermed kan gods- og persontrafikk på både Dovre- og Rørosbanen kjøres som normalt igjen. Dovrebanen har vært stengt på stedet helt siden storflommen i august i fjor ødela et av bruas fundamenter.

Foto: Sjøentreprenæren AS

Det var under uværet «Hans» i august 2023 at jernbanebrua over Lågen ved Randklev like sør for Ringebu ble ødelagt. Stengningen av Dovrebanen fikk store konsekvenser for togtrafikken mellom nord og sør i landet. Godstrafikken ble hardt rammet, og det ble bestemt at godstogene skulle prioriteres på Rørosbanen inntil Randklev bru var gjenoppbygget.

Fåvang stasjon med omstigning til buss Fåvang - Ringebu fra 10. desember 2023.Njål Svingheim
Fåvang stasjon med omstigning til buss Fåvang–Ringebu fra 10. desember 2023.

Mye buss for tog

Dermed ble det bare plass til to persontog i hver retning på Rørosbanen, mens resten av togene ble erstattet av busser. På Dovrebanen har det også vært buss for tog, først mellom Lillehammer og Dombås, senere er dette kortet inn til Fåvang–Ringebu.

Tap for godstrafikken

Selv om godstogene har fått prioritet på Rørosbanen, har bruddet på Dovrebanen likevel ført til om lag en halvering av gods på bane mellom Østlandet og Trøndelag i perioden. SJ Norge har ikke kjørt nattog på Dovrebanen etter at bruddet oppsto. Det er derfor en svært etterlengtet gjenåpning som skjer 20. mai. Et godstog kan erstatte opptil 30 vogntog på veien, og det er derfor en viktig oppgave for jernbanen å få den tapte trafikken tilbake på sporet så fort som mulig.

Høyeste prioritet

– Å gjenåpne forbindelsen over Gudbrandsdalslågen har hatt høyeste prioritet for oss. Dovrebanen er en svært viktig strekning, og det har vært en krevende tid for både passasjerene og togselskapene. Vi takker for tålmodigheten mens vi har jobbet for å gjenåpne Randklev bru, sier Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i Bane NOR.

Konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i Bane NOR.Njål Svingheim
Konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i Bane NOR.

Bane NOR leide inn en kjempekran fra Danmark som kunne løfte hele 1350 tonn. Med denne ble de to skadde bruspennene heist inn på land og reparert. Samtidig er gjort et stort arbeid med å gjenoppbygge fundamentet ute i elva og utført flomsikring på stedet. Bruspennene skal etter planen løftes på plass igjen i månedsskiftet april-mai, før spor, signalanlegg og kontaktledning monteres. Banen blir dermed klar for trafikk igjen fra 20. mai.   

Normal togtrafikk fra 21. mai

SJ Norge opplyser at de vil starte opp igjen med persontog hele veien Oslo–Trondheim over Dovre fra 21. mai. Fra samme dato vil normal ruteplan også bli gjeninnført på Rørosbanen. Nattogene i begge retninger på Dovrebanen vil komme i gang fra 22. mai.

To skadde bruspenn er løftet og land og reparert før de nå kan legges tilbake på plass og banen kan åpnes igjen.Foto: Bane NOR
To skadde bruspenn er løftet og land og reparert før de nå kan legges tilbake på plass og banen kan åpnes igjen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.