Et krafttak må til

Regulariteten på jernbanen er langt fra tilfredsstillende. Et krafttak må til, og hele bransjen må bidra.

I påvente av at Stortinget bevilger nok penger til å få lukket vedlikeholdsetterslepet må vi sørge for en vellykket implementering av jernbanereformen. God samhandling. Jeg er glad for at reformen nå blir gjennomført. Dette betyr blant annet økt konkurranseutsetting av drifts- og vedlikeholdsoppgaver og et mer stabilt marked for leverandørene. Med god samhandling mellom Bane NOR og entreprenørene i prosessen er jeg overbevist om at jernbanereformen kommer til å gi positive effekter. Bane NOR må sørge for at entreprenørene får den forutsigbarheten de trenger for å utvikle sine virksomheter og sin kompetanse. Samtidig må Bane NOR utvikles videre som en profesjonell bestiller og kompetent forvalter av den norske jernbanen.

Jeg er overbevist om at jernbanereformen kommer til å gi positive effekter.

Ingvild Storås, administrerende direktør i Baneservice AS

Lavere kostnader og økt kvalitet. Det er gode resultater fra konkurranseutsetting av drift og vedlikehold i Sverige, der undersøkelser viser 11 prosent kostnadsreduksjon og økt kvalitet på entreprenørtjenester etter gjennomført prosess.  Vi bør ikke ha en lavere målsetting i Norge. Et annet viktig aspekt ved jernbanereformen er Jernbanedirektoratets mulighet til å inngå flerårige avtaler med Bane NOR. Uforutsigbarhet har redusert entreprenørenes mulighet til å investere langsiktig i lærlinger, fagkompetanse og kapitalkrevende maskiner og har gjort planleggingen krevende for Bane NOR.    

Ingvild Storås, administrerende direktør i Baneservice AS

Større trygghet. Flerårige avtaler gir Bane NOR bedre forutsetninger for god planlegging av tiltak som strekker seg over flere år, og entreprenørene vil oppleve større trygghet for både omfang av planlagte prosjekter og at annonserte tiltak faktisk blir gjennomført. Dette vil gi effektiviseringsgevinster og et redusert kostnadsnivå for Bane NOR. Vi må sammen utnytte mulighetene jernbanereformen gir, samtidig med at vi fortsetter arbeidet med å effektivisere arbeidsprosessene våre, ta i bruk ny teknologi og utvikle medarbeiderne våre. Vi har et felles mål: Mer bane for pengene.

Ingvild Storås, 

administrerende direktør i Baneservice AS

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.