,

Follobanen åpner

Det skjer store ting med togtilbudet på Østfoldbanen fra 11.desember. Når Follobanen åpner lanserer Vy samtidig et kraftig forbedret togtilbud. Reisetiden mellom Ski og Oslo blir 12 minutter. Samtidig øker SJ Norge også togtilbudet på Dovrebanen.

Njål Svingheim

Mellom Ski og Oslo S blir det til sammen 112 avganger på hverdager, mot 71 avganger i dag. Samtidig med at Follobanen åpner, blir også tilbudet på den gamle Østfoldbanen doblet slik at L2 (Stabekk – Oslo – Ski) får fire avganger i timen, opplyser Vy.

Seks tog i timen og 12 minutter Oslo – Ski

Det er ikke bare mellom Ski og Oslo at Follobanen gir store forbedringer i togtilbudet, også for regiontogene retning Halden og Mysen/Rakkestad blir togtilbudet bedre. Det blir også noen endringer i betegnelsene på de ulike togrutene for å gjøre det mer tydelig hva slags stoppmønster og rute det kjører.

Slik blir togtilbudet på Østfoldbanen fra 11.desember

Linje L2, lokaltog Skøyen – Oslo S – Ski

Tallet på avganger på lokaltogene økes til fire avganger i timen og rutetidene endres. Det betyr nesten en dobling av dagens tilbud. Togene kjører den gamle Østfoldbanen og stopper ved alle stasjoner og holdeplasser. Det første året etter Follobanens åpning blir dette de eneste togene fra Østfoldbanen som kan kjøre gjennom Oslotunnelen.

RE 20 Oslo S – Halden

Regiontogene mellom Oslo og Halden blir benevnt regionekspresstog og får linjebetegnelsen RE20. Togene kjøres med timesfrekvens i grunnrute, også lørdager og søndager og får tog av type 74 (Flirt). Kjøretiden blir ti minutter kortere enn i dag på grunn av Follobanen. Alle tog får på- og avstigning på Ski.

R21 Oslo – Moss

Togene får endret betegnelse fra L21 til R21 og ti minutter kortere kjøretid Oslo – Ski med Follobanen. R21 får halvtimes-frekvens alle dager og skal kjøres med tog type 75 (Flirt). Det betyr en økning fra 28 til 38 avganger på ukedagene, og en dobling av tilbudet i helgene. R21 vil vende på Oslo S, og ikke kjøre gjennom Oslotunnelen på grunn av manglende sporforbindelse på Oslo S. Fra desember 2023 vil R21 igjen kunne vende på Stabekk.

R22 Oslo – Mysen – Rakkestad

Togene får endret betegnelse fra L22 til R22 og ti minutter kortere kjøretid på grunn av Follobanen. R22 vil få langt flere avganger helt til/fra Rakkestad på hverdager, og til/fra Mysen blir det timesfrekvens også lørdager og søndager. R22 vil få permanent endestasjon på Oslo S på grunn av kapasitetsmangel i Oslotunnelen.

R23 Oslo Ski direkte

Åpningen av Follobanen gjør det også mulig å etablere en helt ny togpendel mellom Oslo S og Ski. R23 går Follobanen og får dermed ingen stopp underveis. R23 går hver halvtime på hverdager mellom kl 06 og 19, med timesavganger fram til midnatt og på lørdager mellom kl 11 og 19.

SJ faser ut gamle tog og setter inn flere avganger

SJ Norge øker fra 11.desember til seks daglige avganger i hver retning mellom Oslo og Trondheim. Fra samme dato vil selskapet også gradvis fase ut de gamle togsettene fra Trønderbanen Lundamo – Trondheim – Steinkjer.

I forhold til de gamle togene med bare to vogner betyr de nye en kraftig forbedring i plass og tilgjengelighet, for uten betydelig større kapasitet på strekningen. Det blir også timesfrekvens på Trønderbanen hele kvelden fra ruteendringen.

Trønderbanen: De nye togene av type 76 betyr en stor kapasiotetsøkning på Trønderbanen når de nå gradvis tar over for de gamle togene. (Foto: Njål Svingheim)

Også på Rørosbanen vil det bli kjørt nye tog på noen faste avganger mellom Trondheim og Hamar. Fra 2.mai til 1.september neste år legger SJ også opp til å kjøre gjennomgående tog mellom Oslo og Trondheim over Rørosbanen. De nye avgangene på Dovrebanen betyr altså en økning til seks tog i hver retning. SJ opplyser at det blir avgang fra Oslo S kl 10.02 med ankomst Trondheim 17.40 og fra Trondheim kl 05.54 med ankomst Oslo S 12.48. Samtidig vil alle fjerntog på Dovrebanen få togstopp på Kvitfjell.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.