,

Fremtiden på Østre linje

Skeptikere og teknologivegrere anbefales en tur med lokfører Morten Eriksen og ERTMS-toget på Østre linje. Barnesykdommene er kurert og fremtidstoget fra Oslo S tur retur indre Østfold ankommer samtlige stoppesteder i rute.

Øystein Grue

Lokfører Morten Eriksen skinner om kapp med sola mens han venter på kjøretillatelse i Spor 10 fra Oslo S. Det røde og hvite dobbeltsettet fylles raskt opp med vinterkledde dagpendlere. Så skifter utkjør-hovedsignalet fra rødt til grønt, og et grønt blinkende lys varsler «forvent kjør» i neste hovedsignal. Konduktøren kobler opp avgangsprosedyre på togradioen (GSM-R) i bakerste vogn: «Tog 1919 – avgang».

Morten har allerede fingeren på knappen som lukker dørene. En lett håndbevegelse til, så er vi i gang. Alt klart for tur-retur Mysen i solnedgang. Stasjonsuret på Oslo S viser at L22 til Mysen er i rute. Det hvite og røde dobbeltsettet snor seg søvndyssende av gårde gjennom sporveksler og sporkryss over Loenga, passerer Sjursøya og runder Ekeberg. Vi har passert tunnelåpningen hvor tunnelboremaskinene i Nordens to lengste jernbanetunneler mellom Ski og Oslo S dukker frem om ett år.

Morten har allerede fingeren på knappen som lukker dørene. En lett håndbevegelse til, så er vi i gang. Alt klart for tur-retur Mysen i solnedgang.

Ett av ni tog.

Når vi kommer til Ski og kjører inn på Østfoldbanens østre linje, er det ikke en eneste mast med verken røde eller grønne lys å se. I stedet forholder Morten seg til symboler på en dataskjerm inne i førerhuset. I dag har ni av NSBs lokale Flirt-tog dette systemet. Østre linje er nemlig en erfaringsstrekning for det nye signalsystemet ERTMS. Innen 2030 skal alle baner være uten signallys og alle tog ha det nye systemet om bord. Nordlandsbanen og Gjøvikbanen står øverst på listen for å erstatte utdaterte signalanlegg fra 1950-tallet med det felleseuropeiske signalsystemet.

Revolusjon.

Overgangen til ERTMS representerer en teknisk revolusjon, men også et stort sprang i kompetanseheving og et løft som gir bedre sikkerhet for togpersonale, passasjerer og banearbeidere ute i sporet. – Med noen tastetrykk kan togleder sette ned hastigheten på en strekning eller oppheve en hastighetsbegrensning når et arbeid er avsluttet. Togleder kan til og med nødstoppe et eller alle tog i et område, forteller lokføreren som var ferdigutdannet fra Norsk Jernbaneskole i 2013. Bare signallys for bilister og veifarende står igjen langs Østre linje. Banen som ble åpnet i 1882, fikk aldri fjernstyring – før den ble landets første ERTMS-strekning. Etter en testperiode på to år ble pilotstrekningen tatt i bruk i 2015. Og punktligheten? Den ligger på mellom 94 og 95 prosent – godt over målet på 91.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.