Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Infrastruktur H. M. Kong Harald åpnet Follobanen
,

H. M. Kong Harald åpnet Follobanen

Mandag 12.desember foretok H.M. Kong Harald den offisielle åpningen av Follobanen. Den nye dobbeltsporede banen fra Oslo S til Ski halverer reisetiden fra 22 til 11 minutter, og knytter bo- og arbeidsområder tettere sammen. Samtidig blir det også langt flere avganger på strekningen.

Øystein Grue
Heiagjeng: Reisende venter på det aller første rutetoget som skal gå på Follobanen. Det skjedde klokka 07:24 søndag morgen. Foto: Øystein Grue

På åpningsmarkeringen var også Kronprinsen, statsministeren og samferdselsministeren, Statsforvalteren i Oslo og Viken, og Oslo og Nordre Follos ordførere.

12. desember 2022 er en merkedag i norsk jernbanehistorie. Follobanen vil gi langt flere avganger og mye raskere reiser for mange passasjerer, og den vil gjøre grønne togreiser enda mer attraktive.

Statsminister Jonas Gahr Støre

Selve ruteendringen skjedde søndag 11.desember og de første passasjerene kunne allerede søndag morgen reise med togene på Follobanen gjennom den nye Blixtunnelen. Reisetiden ble da samtidig 11 minutter kortere mellom alle Østfoldbyene og Oslo S. Follobanen består av den 20 kilometer lange Blixtunnelen og tilhørende sporanlegg i Oslo og Ski. Det er gjort svært omfattende arbeider mellom Oslo S og tunnelinngangen i Ekebergåsen og Ski stasjon er totalt bygget om og fornyet. Blixtunnelen er drevet med fullprofilboring i to tunnelløp og togene kjører i 200 km/t gjennom tunnelen, som er nordens lengste.

Klart: Grønt lys for første tog fra Ski på Follobanen. Foto: Øystein Grue

Fakta om Follobanen

  • Lengde: 22 km, tunnellengde 20 km
  • Reisetid: 11 minutter Oslo S – Ski
  • Ny Ski stasjon med tre plattformer og kollektivterminal
  • Gamle Østfoldbanen lagt om og ny tunnel inn mot Oslo S
  • Opprustning av Middelalderparken i samarbeid med Oslo kommune og Riksantikvaren
  • Stor sporombygging på Oslo S
  • Kostnadsramme: 36,8 milliarder 2022-kroner

Mange flere avganger

Den nye Follobanen betyr ikke bare kortere reisetid, men også langt flere avganger. Det kjøres nå dobbelt så mange tog mellom Oslo og Ski og også mange flere tog til Moss, Halden, Mysen og Rakkestad. – Med Follobanen legger vi nå til rette for at Oslo og områdene sør-øst for Oslo blir et felles bo- og arbeidsområde. Det blir enklere å ha større avstand mellom hjem og jobb, og pendlerhverdagen blir bedre i hele regionen, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR.

Ville være med: Julia Strocka Nyheim tok turen fra Drammen for å få med seg åpningen av Follobanen. Foto: Øystein Grue

Tok første toget

– Jeg er veldig interessert i jernbane, og tok turen fra Drammen til Ski stasjon tidlig søndag for å få oppleve turen gjennom Blix-tunnelen i 200 km/t, forteller Julia Strocka Nyheim til Jernbanemagasinet. Julia har nettopp startet å jobbe med IT i Oslo Sporveier og har vært opptatt av tog hele livet. – Ski stasjon er blitt innbydende, stor, lys og åpen. Og togturen fra Ski til Oslo S på «fastspor» var fascinerende og komfortabel. Sammen med vennene Amandus og Dennis ble det en togopplevelse Julia gjerne anbefaler.