Med 9 700 kursdeltakere og studenter og 64 000 undervisningsdager i 2016 satte Norsk Jernbaneskole igjen rekord med henholdsvis 28 og 17 prosent økning. Jernbaneskolen samarbeider tett med hele jernbanesektoren. I tillegg til å være fagskole og tilby grunnutdanning innenfor syv ulike fag, tilbys kurs, etter- og videreutdanning for hele jernbanesektoren. Frem til 1996 var NSB arbeidsgiver for alle på jernbanen. I dag er Bane NOR den største, med et voksende antall private entreprenører og konsulenter. Fra en beskjeden start i 2004 har Norsk Jernbaneskole vokst i takt med den økte satsingen både på ny jernbane og på vedlikehold. Skolens ambisjon er å være selve navet innen kompetanseutvikling innen jernbanefagene i Norge. I 2016 ble det til sammen tegnet 91 nye lærekontrakter i syv ulike fag, det høyeste antallet noensinne. Ved utgangen av 2016 hadde Opplæringskontoret for jernbanesektoren 220 løpende lærekontrakter. Banemontør- og signalmontørfaget får sin praksisteori ved Norsk Jernbaneskole. Dette gjelder også energimontørlærlingene som har supplerende teori i regi av NELFO. 71 lærlinger besto fagprøven i 2016. 37 prosent gikk ut med beste karakter.