Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Gods – Klimakuren gir store muligheter for jernbanen
Samferdselsminister Hareide står på talerstolen og snakker.
, ,

– Klimakuren gir store muligheter for jernbanen

Samferdselsminister Knut Arild Hareide vil i neste års statsbudsjett prioritere jernbanetiltak som kan redusere klimautslipp. Det kom fram under Jernbaneforum 2020.

Øystein Grue

Siden han tiltrådte, har Hareide blinket ut Klimakur 2030 som sin viktigste sak: – Dette vil gi store muligheter for dem som heier på jernbanen, sa han da han åpnet konferansen i Oslo Kongressenter. Etter å ha lyttet til formiddagens foredrag, merket statsråden seg advarselen fra administrerende direktør Erik Røhne i CargoNet om at kombitransporten på bane er redusert med elleve prosent siden 2008. Denne nedgangen bekymrer statsråden, og han lovet å vurdere hvordan det er mulig å overføre gods fra vei til bane og sjø.

Vi kan ikke sluntre unna på vedlikeholdet.

Knut Arild Hareide, samferdselsminister

– Men, jernbane er dyrt. Vi har ikke råd til alt. Vi må derfor gjøre de kloke vurderingene, sa Hareide. Han nevnte ett av tiltakene som jernbanedirektør Kirsti Slotsvik trakk fram fra det pågående arbeidet med en ny godsstrategi: å forlenge kryssingsspor og dermed legge forholdene til rette for lengre godstog.

I sitt foredrag gjentok Hareide at han er engasjert i jernbanen, fordi det er noe av det mest effektive for å flytte mange mennesker på en arealeffektiv og miljøvennlig måte. Hareide minnet om at bevilgningene til jernbane er tredoblet siden han for vel ti år siden tiltrådte som leder av Stortingets transportkomite. Tallet på togreiser er økt med 20 prosent siden 2013, og nå kan jernbanen notere seg for 80 millioner togreiser i året.

Gamle spor

– Denne suksessen har sin pris. Infrastrukturen slites mer enn før, og vedlikeholdsetterslepet øker. Vi kan ikke sluntre unna på vedlikeholdet, understreket Hareide. Det siste var åpenbart en opplysning som Bane NOR-sjef Gorm Frimannslund merket seg. Han advarte mot et økende vedlikeholdsetterslep mot 2023 – hvis vedlikeholdet ikke prioriteres høyere i åra framover. Kirsti Slotsvik minnet om at 90 prosent av jernbanen er mer enn 60 år gammel. Derfor trengs en betydelig oppgradering, – Det gjelder å identifisere de riktige og mest lønnsomme tiltakene, oppsummerte hun.