Med ambisjon om å vinne

Den nye sjefen for NSB Persontog har snudd store underskudd i CargoNet til en bedrift i balanse. Nå tar Arne Fosen NSBs kjernevirksomhet inn i en ny tid.

– Er vi best på både kostnader og kvalitet, vinner vi, enten det er i konkurranse med andre transportmidler eller med andre togselskap, sier den nye persontogsjefen. NSB Persontog har gjennomgått store omstillinger for å bli klare til å konkurrere på lik linje med andre togselskap. – Vi er i ferd med å bli en rendyrket leverandør av togtjenester. Dette har kostet mye i form av slanking av organisasjonen, overtallighet blant ansatte, utskilling av billettselskap og materielleselskap. Det har vært en stor og krevende oppgave. Det er fortsatt mye tilvenning i dette for oss, sier Fosen. – Vi har jo vært vant med å bestemme selv mens det nå er andre som setter alt av rammebetingelser for oss. Men uansett må vi spille etter den til enhver tid valgte modellen, slår han fast.

Vi har jo vært vant med å bestemme selv mens det nå er andre som setter alt av rammebetingelser for oss. 

Arne Fosen, Ny sjef for NSB Persontog

Den vanskelige øvelsen.

– NSB persontog skal være det beste valget – enten vi skal bevise dette i direkte anbudskonkurranse med andre togselskap eller om politikerne vil bevise at anbud ikke trengs fordi vi er minst like effektive som andre. Uavhengig av politikken må vi forbedre konkurransekraften vår. Det kan bare gjøres ved at vi klarer den vanskelige øvelsen; å kombinere det å være best både på kostnader og kvalitet, sier Arne Fosen. – NSB er på god vei, og vi har en klar ambisjon om å gjøre det så vanskelig som overhodet mulig å velge andre, slår den nye persontogsjefen fast.

Har gjort det før.

Det er ikke første gangen Arne Fosen tar over en virksomhet i en kritisk fase, der det er avgjørende viktig å vise konkurransekraft. Da han nærmest over natten tok over som administrerende direktør for CargoNet, var det virkelig krise. – CargoNet hadde gjennom flere år opplevd en god vekst og lønnsomhet, forteller Fosen. Selskapet økte bemanningen og rigget seg for en videre vekst. – Så kom finanskrisen i 2008 og nedgang i godstrafikk og etterspørsel. Overskudd ble snudd til underskudd, år etter år. Noe av det viktigste vi fant gjennom inngående analyser i 2014, var at svaret ikke lå i å kutte ned på rutetilbudet. Slike kutt ville føre oss inn i en negativ spiral som bare ville føre til nye kutt og en marginalisert virksomhet. Det vi konkluderte med, var at vi måtte kutte kostnader samtidig som vi økte inntjeningen. Det høres enkelt ut, men er vanskelig i praksis.

Arne Fosen

  • utdannet sivilingeniør Data 1992
  • innleid fra Ernst & Young til NSB for kvalitetssikring av NSBs OL-prosjekt 1993-94
  • innleid til NSBs ledergruppe i kriseåret 2000
  • ansatt i Einar Engers ledergruppe som leder av NSB Mellomdistanse 2001
  • konserndirektør for strategi og forretningsutvikling med styreverv for Gjøvikbanen, Tågkompaniet og Fjord Tours
  • visekonsernsjef under Geir Isaksen
  • adm dir i CargoNet 2014-2017
  • direktør NSB persontog 2017-

Inspirerende og smertefullt.

– Det var veldig inspirerende da vi greide å samarbeide om en plan for hvordan vi skulle klare oss. På ett år kuttet vi 110 millioner kroner på kostnadssiden av totalt en milliard. Det var smertefullt, men virket. 2015 ble det første året siden 2007 at NSBs godsselskap gikk med overskudd, og det samme var i ferd med å skje i 2016 før lokførerstreiken bidro til et lite minus. Nå er det ikke en virksomhet i krise han har tatt over. Tvert imot er NSB Persontog i svært så god skikk. Kundetilfredsheten er rekordhøy og trafikken er i stadig vekst. – Nå skal vi fortsette en positiv utvikling for både oss og for jernbanen. Vi kan nok ikke regne med å beholde 100 prosent av persontrafikken i all framtid, men det skal bli vanskelig å komme utenom oss!

Konkurransemann.

Han vet hva han snakker om når det gjelder å forberede seg på konkurranse om sporet: Arne Fosen var tungt inne i arbeidet med strategier og forretningsutvikling da anbudet om trafikken på Gjøvikbanen skulle lyses ut i 2006. – Det var ikke mange den gangen som hadde tro på at NSB kunne vinne det anbudet, smiler mannen som var styreleder i NSB Gjøvikbanen AS, et datterselskap i NSB-konsernet. Fosen har også vært styreleder i det svenske Tågkompaniet AB som NSB kjøpte opp. – Der fikk vi inn mye kompetanse på anbudsdrevet persontrafikk med tog på kjøpet, sier Fosen. Digitalisering og nye tjenester. Selv om NSB Persontog er i en brytningstid, er Arne Fosen svært opptatt av å bevare dynamikken i organisasjonen. – Vi må beholde evnen vår til å tenke strategisk nytt og holde bakkekontakt med kunder og interesseorganisasjoner. Også samarbeidet med de andre aktørene i jernbanesektoren er avgjørende. Her opplever jeg at alle jobber hardt og med et ønske om at jernbanen skal lykkes selv om rammebetingelsene er i endring. Det er veldig inspirerende, sier Fosen.  

NSB har hatt stor suksess med satsing på digitale løsninger. Det meste av billettsalg og kundekontakt skjer via NSBs app og nettsider, foruten kundekontakten i togene da selvsagt. – Vi jobber også med konkrete planer for flere digitale tjenester, røper persontog- sjefen. Nylig ble det mulig å bestille leiebil gjennom bildelingstjenesten Nabobil, og det kommer muligheter for å bestille by- sykler sammen med togbilletten. – Vi kan tenke oss at en reise fra for eksempel Adamstuen i Oslo til Mandal skjer først med en bysykkel ned til Oslo S, deretter med tog til Kristiansand, før siste etappe tas med en Nabobil videre ut til Mandal, illustrerer Fosen.

 Ønskeliste.

– Men du har vel en ønskeliste for hva som bør på plass for at dere skal kunne oppnå alle disse målene? – Selvsagt har vi det! Vi vil understreke hvor viktig det nå er at innspillene våre og det som ligger i Nasjonal transportplan følges opp i form av konkrete bevilgninger slik at satsingen på jernbane ikke taper framdrift nå når den virkelig er kommet i gang. I stikkordsform er selvsagt en pålitelig infrastruktur like avgjørende for NSB persontog som den er det for CargoNet. Vi må få gjennomført InterCity-utbyggingen og Ringeriksbanen, og aldri glemme at vår viktigste jobb er å få folk til og fra jobb. Hver eneste dag. Jernbanebudsjettene er doblet, og vi må bevise at vi kan levere i fellesskap. Selv om interCity- og lokaltrafikken er det aller viktigste, har Arne Fosen også et hjerte for fjerntogene: – I sommer har vi gjennom Sommertoget vist hva togreiser i Norge er og kan være. Vi skal videreutvikle dette og kommer til å satse på både reiseliv og langdistanse. Her har vi fått viktig og uvurderlig drahjelp denne sommeren, smiler NSBs nye persontogsjef.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.