Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Infrastruktur Moss får ny jernbanestasjon og 5000 nye boliger
,

Moss får ny jernbanestasjon og 5000 nye boliger

Fra 2024 vil Moss ligge en halv time unna Oslo – med tog. I gangavstand til den nye stasjonen åpnes det for å bygge 5000 nye boliger, og interessen blant eiendomsinvestorene tar nå helt av.

Bane NOR

Mens kommunene og tettstedene langs aksen Drammen-Eidsvoll har høstet fruktene av nytt dobbeltspor og et kraftig forbedret togtilbud, har befolkningen langs sør-korridoren i Follo og Østfold måttet smøre seg med tålmodighet.

SANDBUKTA: Forberedende anleggsarbeid for nytt dobbeltspor nord for Moss er i gang. Om ett år starter drivingen av en 2720 meter lang tunnel inn mot nye Moss stasjon.

– Nå gleder vi oss til å få ta del i den samme utviklingen. Redusert reisetid påvirker eiendomsprisene og har vært viktig for at institusjoner etablerer seg her. Veterinærhøgskolen flytter til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, og det nye fylkesmannskontoret for Viken og Oslo får sete i Moss. Også flere andre institusjoner vurderer å flytte til området, opplyser kommuneplanlegger Terje Pettersen. – Moss er en kompakt by med 35 000 innbyggere innenfor en avstand på tre kilometer fra den nye stasjonen. I framtida vil byen fortettes ytterligere, så dette tallet vil øke kraftig.

Vi jobber med å legge forholdene best mulig til rette til åpningen av den nye stasjonen i 2024.

Terje Pettersen, kommuneplanlegger

Sjøsiden

Reguleringsplanen for jernbaneutbyggingen gjennom Moss og Rygge ble godkjent i 2017. Nå står utviklingen av områdene rundt den nye stasjonen for tur. Bane NOR Eiendom og kommunen ved Moss kommunale eiendomsselskap KF eier i fellesskap selskapet «Sjøsiden Moss AS» som ble etablert i januar 2015. Selskapet skal drive by- og knutepunktutvikling på arealer rundt den nye jernbanestasjonen.

Dette skal bygges

Dobbeltspor Bane NOR skal bygge 10 km dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i sør.   Tunneler Det bygges to tunneler på 2,3 og 2,7 kilometer. De ender begge opp i den nye stasjonen.   Byggestart Forberedende arbeider startet høsten 2017. Planlagt byggestart for hovedarbeidene er 2019.   Ferdig De første togene skal etter planen gå i 2024, og prosjektet skal stå ferdig i 2025.    

Åpnes 2024

–  Vi jobber med å legge forholdene best mulig til rette til åpningen av den nye stasjonen i 2024, forteller Terje Pettersen. Han har ansvar for planarbeidet i industribyen med en av landets tre største containerhavner. Moss-Horten er dessuten Norges mest trafikkerte fergestrekning, og det jobbes nå med planene for omlegging av riksvei 19 i tunnel mellom havna og E6 Nye Moss stasjon flyttes 100-150 meter sørover og jernbanesporet legges i tunnel under byen slik at jernbanen ikke lengre blir en barriere mellom sentrum og sjøen.

Én aktør

Byplanleggeren gir honnør for samarbeidet med prosjektledelsen i Bane NOR, med prosjektsjef Jarle Rasmussen i spissen. Pettersen mener sammenslåingen av NSBs tidligere eiendomsselskap Rom Eiendom og Bane NOR har vært en klok løsning som ikke bare gjør avklaringer og beslutninger enklere: – Når detaljplanarbeidet og neste fase i sentrumsutviklingen i Moss skal behandles, har kommunen én aktør å forholde seg til. Terje Pettersen opplever at forventningene som har ligget til grunn for en flertallsbeslutning i bystyret i Moss tilbake til 1990-tallet nå er i ferd med å gå i oppfyllelse.

Vi har forholdt oss til at jernbane skal være den foretrukne form for persontransport. – Dette gir føringer for arealutnyttelse og hvor det skal bygges boliger i de neste 20-30-årene.

Terje Pettersen, kommuneplanlegger

Enklere å ta tog

– Vi har forholdt oss til at jernbane skal være den foretrukne form for persontransport, påpeker Pettersen. – Dette gir føringer for arealutnyttelse og hvor det skal bygges boliger i de neste 20-30-årene. Ved å bygge nye Moss stasjon i sentrum, samtidig som jernbanen flyttes slik at adkomsten til sjøen og havna blir åpnet, bli det lettere å bruke toget både for de som bor i Moss eller kommer til Moss for å arbeide.

Sjøsiden Moss AS

  • Selskapet skal drive by- og knutepunktsutvikling på dagens stasjonsarealer. Arealet er på om lag 30 dekar, og det kan i første omgang etableres bybebyggelse på omtrent halvparten når stasjonen flyttes, etter 2024. Resten vil disponeres til flateparkering med mulighet for utbygging etter hvert når parkeringen legges i p-hus.
  • Selskapet har også ambisjon om å på sikt utvikle arealene ned mot sjøen i Værlebukta, når Moss havn ikke lengre skal bruke disse arealene. Da kan byområdet strekke seg helt ned til sjøen blant annet med en attraktiv havnefront.
  • Bane NOR vil videre utvikle arealene over den nye jernbanekulverten. Dette arealet er på omtrent 22 dekar.
  • Jernbaneutbyggingen vil være en viktig drivkraft for byutvikling i Moss i flere tiår framover, og en rekke andre eiendomsinvestorer har meldt sin interesse.

Første effekt om tre år

Byplanleggeren mener at prisen på åtte-ni milliarder kroner for å bygge nye Moss stasjon i sentrum, er godt innenfor. – Utbygging av infrastruktur i Norge er dyrt, og dette er nok det det koster, sier Pettersen. Han mener prisen storsamfunnet må betale allikevel ikke er så avskrekkende, tatt i betraktning av at det er en investering for de neste 100 årene. Bortimot 20 år etter at modige politikere i Moss vedtok at jernbanestasjonen måtte bygges i sentrum, er anleggsarbeidet i gang. Om tre år kuttes reisetiden med 10 minutter mellom Ski og Oslo, og tre år senere vil Moss være ferdig med ventetiden.

Bredt flertall

– I alt 97 boliger må rives. De som må se boligen sin revet og et helt sentrumsmiljø forsvinne, har appellert til miljø, bykultur og verneverdi. Hva har du å si til dem? – Utbyggingen er selvfølgelig en belastning for de som er direkte berørt. Vi har imidlertid forholdt oss til den omforente politiske løsningen for jernbaneutbyggingen i Moss sentrum som et bredt politisk flertall i bystyret besluttet på 1990-tallet. Dette er fulgt opp i god dialog med vernemyndighetene og de berørte som må flytte. Moss kommune har siden tidlig på 2000-tallet innløst en rekke eiendommer i det aktuelle området. I tillegg ivaretar selvfølgelig Bane NOR innløsning og erstatningsoppgjør for øvrige berørte eiendommer, oppsummerer kommuneplanlegger Terje Pettersen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.