Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Infrastruktur Nå starter jobben med å få kundene tilbake
Endelig kan gods mellom sør og nord i landet sendes med Dovrebanen igjen.
, ,

Nå starter jobben med å få kundene tilbake

Randklev bru er på plass igjen. Ni måneder etter at storflommen tok brufundamentet på jernbanebrua over Lågen ved Ringebu kan togtilbudet mellom Østlandet og Trøndelag normaliseres. – Det aller viktigste for oss nå er å få kundene tilbake så fort som mulig, sier Ronny Reithe, direktør for service og marked hos SJ Norge.

Foto: Njål Svingheim

Det har vært trange tider for både person- og godstrafikken mellom sør og nord i landet som følge av bru-kollapsen ved Ringebu. For persontrafikken har det hele tiden vært en buss-for-tog -strekning. Selv om denne etter hvert ble innkortet til bare strekningen Fåberg–Ringebu, var den likevel et hinder for mange reisende. Dette medførte også lengre reisetid. Dovrebanens nattog har vært innstilt i hele perioden, og persontogene har vært færre enn før. På Rørosbanen har det kun gått to persontog i hver retning, mens resten av togene ble erstattet av busser.

Ett av de første persontogene passerer her Randklev bru etter ni måneder uten tog på strekningen.Foto: Njål Svingheim
Ett av de første persontogene passerer her Randklev bru etter ni måneder uten tog på strekningen.

Godstrafikken hardt rammet

For godstrafikken har situasjonen vært enda verre. Godstogene mellom Østlandet og Trøndelag ble flyttet over på Rørosbanen etter bruddet. Det reddet noe, men slett ikke alt. Rørosbanen har lavere kapasitet enn Dovrebanen, og dieseldriften ga også utfordringer med tilgang på lokomotiver. I sum har dette ført til om lag en halvering av jernbanens godstrafikk mellom Østlandet og Trøndelag.

– Det blir nå kjempejobb for oss å få kundene tilbake, bekrefter direktør i OnRail, Henning Aandal. – Togpassasjerene kunne flyttes over på busser på deler av strekningen, men for godset så ble resultatet at mye måtte over på bil hele veien, legger han til. Det er ikke bra for verken miljø eller trafikksikkerhet. For oss som godstogselskap er det jo helt krise med svikt i infrastrukturen, sier Aandal. Om ikke vi hadde fått en rask ordning fra Samferdselsdepartementet med kompensasjon for den stengte Dovrebanen, hadde vi kanskje ikke vært her i dag i det hele tatt. Heldigvis hadde Onrail rukket å etablere godstog mellom Oslo, Bergen og Stavanger, noe som har gitt flere bein å stå på. Mellom Trondheim og Oslo satte vi inn hybridlok på Rørosbanen, og holdt dermed togproduksjonen oppe, sier han.

Må fylle opp togene igjen

Også for bortfallet av persontrafikk kom det på plass en kompensasjonsordning.

Henning Aandal, direktør i OnRail.
Henning Aandal, direktør i OnRail.

Men nå er brua på plass, Dovrebanen gjenåpnet og trafikken kan gå som normalt. Da må vi også skaffe kundene tilbake for at dette skal være økonomisk bærekraftig. – Vi jobber nå med å fylle togene våre hver eneste dag. Vi er i gang igjen også på Raumabanen med daglige godstog mellom Oslo og Åndalsnes. Selv om vi har mistet kunder til vegtrafikken, så både håper og tror vi at vi skal få kundene tilbake. Bring og Posten har vært gode kunder å ha nå i restarten av Åndalsnes-toget. Dette er en marginal jernbanestrekning, og Onrail er helt alene om å bygge opp igjen volumet på det eneste godstoget i Møre og Romsdal. Det er heldigvis etterspørsel etter klima- og miljøvennlig transport, og vi skal gjøre alt vi kan for å møte etterspørselen med høy kvalitet. Åndalsnes-toget var Norges mest punktlige godstog før Dovrebanen ble langtidsstengt, og den posisjonen skal gjenvinnes, sier Henning Aandal.

Tog hele veien

– Det er ingen tvil om at mange, forståelig nok, har valgt andre reiseformer den tiden verken tilbudet eller løsningene har vært optimale, sier Ronny Reithe. Så nå starter jobben med å hente passasjerene hjem igjen. Det at man nå kan ta toget hele veien Oslo–Trondheim er i seg selv det beste argumentet for å få passasjerene tilbake. Og så skal vi selvsagt sørge for å levere på løftene våre og servicenivået.  

Har brukt tiden godt

– Vi har brukt tiden med ødelagt bru så godt som vi kunne, mener Ronny Reithe. Derfor kan vi på flere måter tilby en bedre reiseopplevelse nå enn før bruddet på Dovrebanen. Vi har blant annet foliert og oppgradert kaféer og vogner. Vi har utført ekstra vedlikehold på togsett og montert nye kaffemaskiner på alle våre type 73-togsett. Kaféene på 73-settene er også pusset opp og kan skilte med nye skap for kjøling, og ikke minst har vi bygget om flere Premium Pluss-vogner som vi vet kundene etterspør. Videre har vi også oppgradert beredskapsutstyret på togene, jobbet med servicenivået og kompetanseheving av medarbeiderne. Så nå gleder vi oss over å ha fått åpnet opp togtilbudet igjen med godt vertskap, nye menyer og spennende produkter, smiler service- og markedsdirektøren.

Ronny Reithe, salgs- og markedsdirektør i SJ Norge.
Ronny Reithe, salgs- og markedsdirektør i SJ Norge.

Kundetilfredshet

SJ Norge har også gjennom avviksperioden levert best i Jernbanedirektoratets undersøkelse om kundetilfredshet på service, renhold og ombordspersonale. – Dette er kanskje den viktigste grunnen til at passasjerene kommer til å velge oss igjen. Kundene våre ønsker å reise miljøvennlig, og de ønsker et godt vertskap i form av god sikkerhet og god service. Jeg håper også alle har fått med seg vår eventyrlige kampanje med vår nye ambassadør Jette i forsetet, reklamerer Reithe videre.

Er dere bekymret for varige endringer i folks reisevaner?

– Det er alltid en bekymring for at passasjerene legger seg til andre reisevaner, spesielt siden det kun var våre strekninger som var rammet. Da kan folk ha vennet seg til flyet, bilen eller bussen. Men vi vet også at vi raskt kom tilbake etter pandemien, og med vårt fokus på de gode reiseopplevelsene, så er vi sikre på at vi også nå kommer til å vinne tilbake ikke bare de tidligere, men også nye reisende, så vi er optimister, sier Ronny Reithe.

Rørosbanen

Rørosbanen fikk også en dramatisk endring i togtilbudet i perioden med brudd på Dovrebanen. Godstogene måtte prioriteres, og dermed ble persontogtilbudet kuttet ned til to tog i hver retning.

– Vi er veldig glade for at vi endelig er tilbake på Rørosbanen for fullt, også med det gjennomgående toget Trondheim–Røros–Hamar–Oslo og vise versa. Utover det så jobber vi på for Rørosbanen, og for å gi en best mulig reiseopplevelse også der, sier Reithe.  

Omledet godstog fra CargoNet på Rørosbanen noen dager før Randklev bru kunne åpnes igjen.Foto: Njål Svingheim
Omledet godstog fra CargoNet på Rørosbanen noen dager før Randklev bru kunne åpnes igjen.

Utfordringer i driften

– Det er klart det har vært en krevende og vanskelig tid for oss,  –spesielt siden mye av materiellet har stått på ulike sider av broen. Det har medført utfordringer med tanke på vedlikehold, og vi har ikke kunnet snu oss like raskt som før bruddet. Men takket være gode samarbeidspartnere og leverandører har vi berget oss gjennom også dette. Vi har heller ikke vært like fleksible på spennende forespørsler om chartertog og andre samarbeid da vi har måttet prioritere vår ordinære kjøring i denne perioden.

Her er brua heist på plass igjen etter en kjempejobb på stedet.Foto: Kjetil Rolseth, Bane NOR
Her er brua heist på plass igjen etter en kjempejobb på stedet.

Samhold og tålmodighet

Vi i SJ Norge vil si tusen takk til våre kunder for deres tålmodighet, og for all den støtte vi har fått fra leverandører og samarbeidspartnere i denne krevende tiden. Ikke minst Bane NOR og Jernbanedirektoratet har vist forståelse for vår situasjon og på mange ulike områder bidratt til at vi har kunnet levere gode tjenester også etter at broen falt. 

Nå gleder vi oss til igjen å kunne kjøre tog på den måten vi kan best – tog hele veien, avrunder Ronny Reithe. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.