,

Ruteplan på rekordtid

Det er en gjeng med ringrever på jernbane og ruteplanlegging som møter oss i lokalene til Vy i Oslo. Humøret er på topp, selv om ikke akkurat togtrafikken går helt som den skulle ha gjort for tiden.

Njål Svingheim

– Men likevel går den nå i hvert fall etter en plan, smiler Kjetil Bragstad, sjef for korttidsplanlegging for tog i Vy, og den første som fikk ballen i fanget da Follobanen måtte stenges i desember. Nå har dessuten nyheten kommet om at Follobanen er testet ut så grundig som det lar seg gjøre, at kabler er skiftet og at returstrømanlegget er bygget om slik at den etterlengtede nye banen kan åpnes igjen 5. mars. Omsider. Da er togtrafikken endelig på rett spor, slik den skulle vært fra 11. desember.

Men tilbake til historien om hva som skjedde i kulissene fra Follobane-problemene tok hele jernbane-Norge på senga:

Ting ballet på seg

-Det var jo midt i julestria. 19. desember måtte Bane NOR stenge tunnelen for å drive feilretting, og det ble antydet et behov på tre dager før tunnelen skulle åpnes igjen, fortsetter Kjetil Bragstad. Vy hadde såkalte aksjonskort klare som de har laget i tett samarbeid med Bane NOR. All trafikk måtte legges til den gamle Østfoldbanen, og det betød en lang rekke innstillinger og enda flere forsinkelser. -Folk fikk trøbbel, og vi fikk trøbbel, kommenterer Bragstad.

Tog hele tiden: Etter 5.mars går det tog praktisk talt hele tiden gjennom Blixtunnelen til Ski. Her er et tog til Moss klart til avgang fra spor 1 på Oslo S.

– Vi forsøkte å informere kundene så godt som mulig, selv om det var en utfordrende situasjon, skyter Merete Møystad inn. Hun er markedsdirektør, og har ansvar for kundeinformasjonen. Hundrevis av togavganger måtte innstilles og tog måtte snu på nye steder. Vy måtte forsøke å kjøre så mye som mulig på den gamle linja, og så oppsto det enda flere uforutsette situasjoner: -Ting ballet på seg for å si det enkelt. Togpersonalet endte på feil sted, togmateriellet skulle uansett til renhold og vedlikehold, og hele den møysommelige kabalen raknet, sier Bragstad.

På selve julaften

Forutsetningene endret seg også underveis, nye beskjeder la opp til at Follobanen skulle holdes stengt til tredje juledag. Men på selve julaften ble det klart at banen ikke kunne åpnes igjen før tidligst i januar. Samtidig ble det bestemt at Vy i samarbeid med Bane NORs folk måtte lage en ny og midlertidig ruteplan for Østfoldbanen. Det gikk ikke an å kjøre trafikken «på aksjonskort» lenger. -Noe annet som ble klart var at juleferien røyk for mange av våre folk, akkurat som den røyk for mange av Bane NORs folk. Det er jo ikke bare her hos oss i Vy at mange har stått på mer enn man kan forvente, det samme gjelder både ruteplan-gjengen hos Bane NOR, og alle dem som har jobbet ute på sporet med feilrettinger og for å få ting i orden på Follobanen, sier Kenneth Løkken Svendsen, direktør for trafikk og plan for tog i Vy.

Nøkkelpersoner

En gruppe nøkkelpersoner med inngående kjennskap til oppbyggingen av ruteplanen for Østfoldbanen, både vestre og østre linje, samt Follobanen, satte seg ned sammen med korttidsplanleggerne for å finne en best mulig løsning under de nye forutsetningene – uten Follobanen. Å lage en ruteplan er en kompleks affære. Normalt bruker planleggerne måneder og år på å sy sammen en komplett ruteplan. Den omfatter ulike typer tog med ulike stoppmønstre, den omfatter korrespondanser og avhengigheter med trafikken på andre banestrekninger, og materiellturnus og vedlikeholdsplaner etter tekniske spesifikasjoner for togmateriellet. Og lokførere og konduktører skal være på rett sted til rett tid, for at togene skal kunne kjøres. Ulf Erik Bakke er sjef for utvikling og analyse i Vy. Han er den i Vy som har best kjennskap til den ruteplanen som ligger til grunn for trafikken på Østfoldbanen med Follobanen. Han har også lang fartstid i ruteplanarbeid. -Når den opprinnelige planen må endres på så kort tid, er det likevel avgjørende å beholde oversikten. Det ble med en gang klart at vi måtte rigge til en plan for et togtilbud som ikke fantes fra før. Den gamle ruteplanen fra før 11. desember var det ikke mulig å ta fram igjen siden togene da hadde et helt annet kjøremønster gjennom Oslo. Det måtte lages en ny plan for Østfoldbanen, og målet var å kjøre flest mulig tog, sier Bakke. Gjennom hektiske og lange juledager kom man så fram til en ruteplan som skulle gjelde fra 9. januar. Fram til da måtte trafikken kjøres med betydelig redusert volum, for å beholde kontrollen på både togmateriell og personell.

11 minutter senere er man framme på den nye Ski stasjon, -og endelig fungerer Follobanen slik den skal.

 

Stor økning i kundeklager

-Togkundene var selvfølgelig lite fornøyde. Kundeklagene strømmet på, og presset var stort for å kunne informere bedre. Målet var hele tiden å få til en best mulig plan under de nye forutsetningene, og fra 9. januar fikk vi i gang igjen ganske mye av trafikken, understreker Merete Møystad. De kjørte da alle avgangene på Ski-lokalen og alle togene til Halden og til Moss. Det de ikke fikk til var å få togene til og fra Mysen og Rakkestad inn til og fra Oslo, og noen rushtidstog. -Østre linje-togene måtte snu på Ski, det var nøkkelen for å få til dette. Kundene til og fra Østre linje ble skadelidende, for de måtte bytte tog på Ski og fikk lengre reisetid i tillegg, legger Møystad til. Vy har dessverre registrert «all time high» i form av kundeklager i desember. -Det er jo også et faktum at det var uvanlig mange feil i infrastrukturen i hele Oslo-området i samme periode, en utvikling som også fortsatte i januar. Vi håper virkelig at dette nå snur og at vi får en mer stabil drift og mulighet til å levere et bedre tilbud til kundene våre. Nå ser vi veldig fram til å få Follobanen åpnet for passasjerer, sier hun.

Tross alt

Etter hvert som det ble klarere at gjenåpningen av Follobanen kunne ta tid, fikk Vy i samarbeid med Bane NOR laget en helt ny ruteplan for Østre linje. -Dermed klarte vi også å få togene til og fra Østre linje inn igjen til Oslo. Det har nesten forbauset oss litt hvor bra denne planen fungerer i praksis. Siden begynnelsen av februar har faktisk trafikken på Østfoldbanen gått ganske bra tross alt. Men vi er selvsagt svært glade for at vi endelig skal kunne gi passasjerene våre det tilbudet de skulle fått fra desember av. Da blir det langt flere tog mellom Oslo og Ski og bare elleve minutter Oslo – Ski for togene på den nye Follobanen, forteller planleggerne.

Samhold i krise

Selv om det har vært «harde tak» de siste tre månedene i forbindelse med alle problemene med Follobanen, er det også mye erfaring og læring i dette:

 -Vi blir bedre av å stå sammen i en slik krise, selv om vi gjerne skulle vært dette foruten, avrunder de fire.

  5 .mars åpnet Follobanen og den opprinnelige ruteplanen er den som gjelder.

Det er ikke mange minutter mellom hver avgang fra Ski mot Oslo.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.