,

Sandefjord tilbake på sporet

11.desember tas det nye sikringsanlegget på Sandefjord stasjon i bruk. Dermed kan togene på Vestfoldbanen igjen krysse i Sandefjord, noe som ikke har vært mulig siden brannen i juli for halvannet år siden. Det er godt nytt for både trafikkavvikling og punktlighet på Vestfoldbanen.

Njål Svingheim

Det er en omfattende gjenoppbyggingsjobb som nå fullføres i Sandefjord. I perioden fra 30.november til 11.desember er Vestfoldbanen stengt for å koble inn det nye sikringsanlegget i Sandefjord.

Snart i bruk: 11 desember kan alle spor brukes igjen på Sandefjord stasjon for første gang siden juli 2021. Nye utkjørsignaler for alle spor er på plass.

Kortslutning

Det var en kortslutning i slutten av juli 2021 som førte til brannen og den totale ødeleggelsen av sikringsanlegget i Sandefjord. -Historien forteller at det var ei kråke som førte til kortslutningen, sier byggeleder og signalingeniør i Bane NOR, Ronny Tallaksen. -Det vi i hvert fall kan slå fast er at strøm-vernet ikke fungerte slik som forutsatt da kontaktledningsanlegget kortsluttet. Det førte til mye strøm på avveie og en så kraftig varmeutvikling at sikringsanlegget rett og slett brant opp. Hele sikringsanlegget i Sandefjord var totalskadd, det samme var tre veibomanlegg ved Sandefjord og kablene langs banen sørover helt til Lauve stasjon. Sikringsanlegget på Lauve fikk også skader, så det så mildt sagt ikke lyst ut for togtrafikken på Vestfoldbanen.

Lokal innsats

Etter brannen var det klart at det måtte en stor innsats til for i det hele tatt å få i gang trafikken igjen på Vestfoldbanen forbi Sandefjord. – Bane NORs prosjektleder for gjenoppbyggingen, Steinar Solberg, er klar på at det var en stor lokal innsats med utgangspunkt i signalavdelingen i Porsgrunn som gjorde at konsekvensene for togtrafikken ikke ble enda verre. -Det var jo ille nok, sier Solberg, -vi kunne ikke kjøre tog forbi Sandefjord på to måneder. -Men likevel var det så store skader at det å kunne få på plass tilstrekkelig funksjonalitet til å kunne kjøre her i løpet av de åtte ukene, det var en prestasjon i seg selv.

Kobler på: Fv: Gro Alsaker og Svein Olav Hauso fra Baneservice, og Bane NORs Ronny Tallaksen og Steinar Solberg har travle dager når alt skal kobles inn og testes før togene kan kjøre som normalt gjennom Sandefjord igjen.

Eget byggeprosjekt

Da togtrafikken kom i gang igjen, var det med redusert kapasitet. Samtidig pågikk planlegging av hvordan man skulle komme tilbake til normalen. Det var klart at det måtte bygges et helt nytt sikringsanlegg for Sandefjord stasjon. I tillegg måtte 15 kilometer med kabelanlegg langs linjen sørover til Lauve byttes ut, og tre veisikringsanlegg måtte bygges opp igjen. Oppdraget gikk til Baneservice som totalentreprenør. -Bane NOR delte inn arbeidet i fire faser, forteller Gro Alsaker som er Baneservice sin prosjektleder. – I tett samarbeid med oppdragsgiver Bane NOR ble det laget en plan for å både bygge opp igjen alt som var ødelagt, samtidig som målet var i minimere avvik i togtrafikken. -Den største og mest tidkrevende jobben har selvsagt vært å bygge opp selve sikringsanlegget. Men for å gjøre det mulig å kjøre ekstra innsatstog i rushretningen på Vestfoldbanen, det vil si innover mot Oslo på morgenen og sørover mot Skien på ettermiddagen, ble det besluttet å bygge opp en midlertidig blokkpost i Sandefjord. Dermed kunne togene kjøres tettere etter hverandre fra desember 2021. Fem togavganger har likevel vært innstilt forbi Sandefjord siden brannen. Togkryssinger har heller ikke vært mulig, og derfor er det gode nyheter for pendlerne at stasjonen nå får igjen sin opprinnelige funksjonalitet, sier Alsaker.

-Dette kan vi!

Svein Olav Hauso er anleggsleder i Baneservice. -Som signalmontør er jo dette en spennende jobb, sier han. -Det er jo en veldig fordel for oss i Baneservice at vi har vært med hele veien fra planlegging og prosjektering til selve byggingen og nå sluttkontrollen, sier Hauso. -Dette kan vi og dette er vi gode, smiler han. Selve sikringsanlegget består av rundt 3500 koblinger, så nøyaktighet underveis i arbeidet er viktig.

Mange koblinger: 3500 koblinger som på dette utsnittet skal på plass og kontrolleres og godkjennes.

Gammelt anlegg

Sikringsanlegget i Sandefjord som bant var et relébasert anlegg av typen NSI. Det er gammel teknologi, men like fullt fortsatt i bruk på svært mange stasjoner i Norge. Det nye anlegget er bygget opp igjen med samme teknologi, og det har lyktes Bane NOR å skaffe tilstrekkelig med deler til rett tid gjennom byggeprosessen. -Det kan være utfordrende å skaffe deler til slike gamle anlegg, og gamle reviderte deler blir i stor grad brukt om igjen, forteller Steinar Solberg. Tidligere hadde Sandefjord bare ett felles utkjørsignal i hver retning for alle spor, men siden dette ikke lenger er tillatt i Bane NORs tekniske regelverk, er det nå satt opp egne utkjørsignaler for hvert av de tre togsporene på stasjonen. Også kontoret til trafikkstyreren er pusset opp og fornyet, og med sikringsanlegget plassert i et nytt og eget hus så har det blitt noen merkbare forbedringer også for de som skal sørge for at togtrafikken går som den skal. BaneNor har også bestemt at den midlertidige blokkposten som er bygget på Sandefjord skal flyttes til Torp. Dette arbeidet er allerede påbegynt. Med en ny blokkpost ved Torp vil togfølgetiden kunne reduseres, og det blir mulig å ta igjen eventuelle forsinkelser raskere. Blokkposten på Torp skal etter planen kobles inn høsten 2023.

Blir bra: Stiller-apparatet hos trafikkstyreren er på plass og kontrolleres, smiler Gro Alsaker og Svein Olav Hauso.

Hvorfor det må stenges før det åpnes

Mens det kobles tilbake til stasjonsdrift med kryssingsmuligheter for tog på Sandefjord stasjon kreves det et brudd i togfremføringen. Sporveksler skal kobles inn og nye signaler skal i bruk. I bruddet skal det også kobles inn nye seksjonsdeler for kontaktledningen. Sporarrangementet er også endret på Sandefjord stasjon. Gamle spor fra 1950-tallet er fjernet, og det er bygget et nytt spor 4 med mulighet for hensetting av materiell. Det er også bygget et nytt ATC-system med kryssingsbarriere på stasjonen. For å kunne ta i bruk alle nye funksjoner og komponenter må togtrafikken stå mens det kobles om, testes og verifiseres at alt fungerer. Mens det gamle sikringsanlegget lå i stasjonsbygningen blir det nye lagt til et eget hus. Selve oppbyggingen av anlegget er gjennomført på Nyland og hele det lille huset er så fraktet til Sandefjord og plassert på grunnmuren der. -Mye er testet ut allerede og stiller-apparatet inne hos trafikkstyreren (Txp), er også på plass og testet ut. I de to ukene banen må holde stengt skal all funksjonalitet sluttkontrolleres. Det er en svært omfattende oppgave som foregår etter bestemte prosedyrer for å sikre at alt fungerer slik det skal før trafikken slippes på, forklarer Ronny Tallaksen. 10-15 mennesker vil være i sving sent og tidlig i innspurten. Mens alt dette utføres, så kan det ikke kjøres tog på strekningen.

Veldig trygge

-Men vi går altså ikke rundt og lurer på om dette kommer til å virke, smiler Tallaksen. Vi er veldig trygge på at dette skal gå fint og på at togene kan kjøre forbi Sandefjord igjen som planlagt fra 11.desember klokken 02, smiler han. Samtidig blir stasjonen igjen bemannet med trafikkstyrer slik at tog kan krysse og sikkerheten ved overgangen til mellomplattformen blir ivaretatt når tog møtes i Sandefjord.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.