Blixtunnelen Follobanen
,

Snart klar

Den 22 kilometer lange nye banen fra Oslo S til Ski nærmer seg fullføring. Kjempeprosjektet til 35 milliarder kroner betyr en revolusjon i reisetid og kapasitet på strekningen. Snart er det klart for prøvekjøring.

Øystein Grue

– Vi går nå inn i sluttfasen, sier prosjekt-direktør for Follobaneutbyggingen, Per David Borenstein. Follobanen åpnes for trafikk i desember 2022 og dermed blir togtilbudet på strekningen doblet. Det blir avganger hvert tiende minutt på den nye banen, og i tillegg beholdes frekvensen for lokaltogene på den gamle linjen. Tog som kjøres direkte mellom Oslo og Ski gjennom Blixtunnelen halvert kjøre-tiden fra 22 til 11 minutter. Om bord i togene på Follobanen kan passasjerene være online på det som blir et verdensledende mobilnett kapasitetsmessig. 

Follobanens åpning betyr at toget nærmest blir et rullende fortau mellom Oslo og Ski.

Per David Borenstein

Stor effekt – Follobanens åpning betyr at toget nærmest blir et «rullende fortau» mellom Oslo og Ski, sier Borenstein. Follobanen betyr også mye i form av utvidet bo- og arbeidsmarked og utviklingen på Ski vil likne mye på det som har skjedd på Lillestrøm etter Gardermobanens åpning. Samtidig med innføringen av Follobanen, foretas også den største ombyggingen av Oslo S siden åpningen i 1980. Det betyr også at stasjonen vil få økt kapasitet.  Selve Follobanen blir 22 km lang, men hele Follobaneprosjektet omfatter 64 km nye jernbanespor. Follobanens tunnel i to atskilte spor, er den lengste jernbanetunnelen i Norden. Follobaneprosjektet er Norges største samferdselsprosjekt, og vil gi fire spor mellom Oslo S og Ski på Østfoldbanen. Det gamle dobbeltsporet på strekningen beholdes for lokaltog og godstog.   I sommer stenges det for togtrafikk i seks uker i forbindelse med sporomlegging på Ski stasjon. Fra august vil hele den nye Ski stasjon tas i bruk, og altså fra desember vil togene suse gjennom den nye Blixtunnelen direkte til og fra Oslo S.

SKI STASJON er bygget om, og fra august vil hele tas i bruk.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.