Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Infrastruktur Sparer 5 000 kroner i måneden på å ta toget
,

Sparer 5 000 kroner i måneden på å ta toget

Med det nye dobbeltsporet mellom Larvik og Porsgrunn kommer Øistein Brinck raskere på jobben med tog enn med bil. Nå selger Porsgrunns kommunalsjef bilen, sparer 5 000 kroner og får gratis trim både morgen og kveld som bonus!

Øystein Grue

Øistein Brinck bor seks kilometer øst for Tønsberg. Nå skal bilen erstattes med sykkel og tog. – Jeg har gledet meg til å sykle hjemmefra til Tønsberg stasjon. Med en times togtur jeg kan forberede dagen på kontoret. Både om morgenen og på ettermiddagen kan jeg utnytte arbeidsreisen til å jobbe fremfor å transportere meg selv, sier Brinck. Etter en lang periode med «buss for tog» mellom Tønsberg og Sarpsborg – før dobbeltsporet åpnet – ser han lyst på livet.

Øisteins regnestykke

Her er Øistein Brincks regnestykke. Det er basert på en dieselpris på 15,50 kroner literen. Månedskostnaden på reparasjoner og vedlikehold er fastsatt etter det han faktisk har måttet ut med de siste 12 månedene.

  Bompenger Bil: 2 234,- Tog: 0,-   Forsikring og avgift Bil: 719,- Tog: 0,-   Diesel Bil: 2 529,- Tog: 0,-   Reparasjoner og vedlikehold Bil: 1 742,- Tog: 0,-   Månedskort Tønsberg  – Porsgrunn Bil: 0,- Tog: 2 227,-   Sum, netto reise per måned Bil: 7 224,- Tog: 2 227,-

Formidabel gevinst. – Muligheten til å jobbe en time underveis til kontoret og en time på hjemveien – med laptop koblet opp mot e-post og internett med god mobildekning – skal bli bra. Men enda bedre blir det å spare 5 000 kroner i måneden på bompenger, bilforsikring, drivstoff, reparasjoner og vedlikehold. Å redusere uproduktiv tid i bilen med 10 timer per uke, gir en formidabel gevinst! Attraktivt for mange. Kommunalsjefen har ansvar for miljø- og byutvikling, eiendomsforvaltning, kultur, idrett og kommunalteknikk i tillegg til brann- og feiervesen i Porsgrunn.

– Det er ingen tvil om at dobbeltsporet og den reduserte reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn vil gjøre Grenland og Porsgrunnsamfunnet langt mer attraktivt fordi mange vil kunne spare betydelig tid på arbeidsreise. Dette betyr mye både i et voksende arbeidsmarked og et attraktivt boligmarked, sier Brinck. Ny bydel. Alt er ikke på plass med en gang dobbeltsporet Farriseidet-Porsgrunn åpner. – I Porsgrunn arbeider vi med mulighetene for sentrumsutvikling ettersom mange titalls dekar rundt jernbanestasjonen kan omdisponeres og reguleres for nye formål.

RINGVIRKNINGER: Kommunalsjef Øistein Brinck foran kulturhuset og den kommunale kinoen i Porsgrunn. – Dobbeltsporet mellom Vestfold-byene og folkerike, industritunge Grenland vil gi ringvirkninger før Telemark og Vestfold blir ett fylke fra årsskiftet 2019-2020, sier han.

– Vår mulighetsstudie viser at arealene har et potensial på om lag 200 000 kvadratmeter bygningsmasse. Vi setter av 25 millioner til kommunedelplan og skal nå invitere staten til å planlegge det nye knutepunktet. I størrelse utgjør dette en ny bydel i Porsgrunn, sier Øistein Brinck. Bane NOR Eiendom er i gang med bygging av et nytt hotell som får en sentral beliggenhet i forhold til et nytt knutepunkt midt mellom Oslo og Kristiansand. Dette er bare ett eksempel på mulighetene utviklingen gir.

Både om morgenen og på ettermiddagen kan jeg utnytte arbeidsreisen til å jobbe fremfor å transportere meg selv.

Øistein Brinck, kommunalsjef og togpendler

Ringvirkninger. – Når det nye dobbeltsporet mellom Larvik/Tønsberg og Grenland åpner, ser vi frem til et raskt forbedret rutetilbud allerede i desember. Med flere togavganger i begge retninger fra desember 2019 vil ringvirkningene av det nye dobbeltsporet gjøre seg raskt gjeldende, tror Øistein Brinck.

Det nye dobbeltsporet

  • 22,5 km dobbeltsporet jernbane mellom
  • Farriseidet (Larvik) og Porsgrunn ble tatt i bruk 24. september og offisielt åpnet 28. september.
  • Den nye jernbanestrekningen består av syv tunneler og ti bruer med en samlet prislapp på 7,4 milliarder kroner.
  • Reisetiden mellom Larvik og Grenland/Porsgrunn vil med den nye banen reduseres fra 34 til 12 minutter.
  • Det nye togtilbudet vil sikre folkerike Grenland/nedre Telemark et effektivt og miljøvennlig transporttilbud til Vestfold og Oslo-området.
  • Banen vil også være viktig infrastruktur for godstransport mellom havnene i Larvik og Grenland, og sikre rask tilbringertjeneste til Torp flyplass som er i sterk vekst.

Flytog til Torp. Et nytt rutetilbud, med minimum halvtimes frekvens mellom Larvik og Porsgrunn, forventes å komme fra desember 2019. Da vil reisende med fly til og fra Torp kunne kombinere fly og tog på en måte som ikke har vært mulig tidligere. Jernbanedirektoratet er også i gang med å vurdere forbedringer fra desember 2019. Fylkeskommunene Vestfold og Telemark har spilt inn ønske om avganger som er bedre tilrettelagt for arbeidspendling mellom regionene. Dagens rutetilbud for pendling fra Grenland til Vestfold er bra, mens motsatt vei er rutetilbudet ikke tilstrekkelig.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.