Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Persontrafikk Store forbedringer i togtilbudet på Bergensbanen

Store forbedringer i togtilbudet på Bergensbanen

Fra 1. mai ble det store forbedringer i togtilbudet på Bergensbanen. Aller størst ble endringene på lokalstrekningen Bergen–Arna, men togtilbudet og kapasiteten er økt på hele banen. – Det er først nå vi kommer ordentlig i gang for fullt, sier Yvonne Torgersen Hetlevik, direktør i Vy Tog Vest.

– Vi er så heldige at vi har en strekning der vi er absolutt uslåelige, smiler Yvonne Torgersen Hetlevik. Mellom Bergen og Arna bruker toget åtte minutter. Kjøretiden med bil er mellom 30 og 40 minutter. – Vi har store forventninger knyttet til en solid vekst i trafikken når vi nå øker tilbudet fra 26 til hele 66 togavganger mellom Bergen og Arna i døgnet. Samtidig innfører vi stive ruter slik at folk enkelt kan forholde seg til når lokaltogene går, fire ganger i timen. I tillegg kommer regiontogene på Vossebanen. Markedsgrunnlaget er stort.
–Det er et stort omland som sokner til Arna stasjon og som med toget gjennom Ulriken får en rask og effektiv reisevei rett inn i Bergen sentrum.

Konduktørene Nils Håkon Sandersen (t.v) og Christian Hovland ser fram til en travel sommersesong på Bergensbanen. Nå øker vi også både talle på avganger og kapasiteten i togene, sier direktør i Vy Tog Vest, Yvonne Torgersen HetlevikNjål Svingheim
Konduktørene Nils Håkon Sandersen (t.v) og Christian Hovland ser fram til en travel sommersesong på Bergensbanen. Nå øker vi også både tallet på avganger og kapasiteten i togene, sier direktør i Vy Tog Vest, Yvonne Torgersen Hetlevik

Store muligheter

Det er ikke nytt at det er effektivt med lokaltog Arna–Bergen. Ulrikstunnelen åpnet i 1964 og var i mange år en av Europas tettest trafikkerte enkeltsporstrekninger. Nå er det ti år siden arbeidet med å bore et nytt løp gjennom den 7,8 kilometer lange Ulriken tunnel startet opp. Før jul åpnet dobbeltsporet Bergen–Fløen for trafikk, og med det nye tunnelløpet, som offisielt åpnes midt i mai, er dobbeltsporet på hele strekningen Bergen–Arna et faktum. Det gir enorme muligheter for utvikling av togtilbudet. – Lokaltrafikken får den største effekten, men vi får også plass til flere regiontog, fjerntog og godstog. Ikke minste venter vi en bedre punktlighet nå som vi har fått en så stor økning i kapasitet inn og ut av Bergen, sier Hetlevik.

Turistene dominerer

Bergensbanen er en turistbane. Ingen andre av våre fjernstrekninger har så stort innslag av ferie- og fritidsreisende som Bergensbanen. Vinterstid er det ski- og fjellturistene som dominerer. Sommerstid er andelen utenlandske turister på Norgesferie svært høy. – Særlig på avgangene ut fra Oslo om morgenen er togene svært ofte helt fulle av turister. Mange av dem skal til Myrdal og over på Flåmsbana, sier konduktør Nils Håkon Sandersen. Om sommeren utgjør sykkelturister som skal på Rallarveien, og mange som skal på ulike former for aktiv ferie på fjellet, et stort innslag i fjerntogene. – Nå tidlig i mai merker vi allerede at trafikken er økende, legger han til.

Om sommeren er Finse og sykling på Rallarveien et viktig reisemål langs Bergensbanen. Njål Svingheim
Om sommeren er Finse og sykling på Rallarveien et viktig reisemål langs Bergensbanen.
Rallarveien vest for Finse.Njål Svingheim
Rallarveien vest for Finse.

Seks fjerntog hver vei

– Nå setter vi i gang det tilbudet vi egentlig hadde planlagt da vi vant anbudet i trafikkpakke Vest, sier Hetlevik. Det er først nå vi kommer skikkelig gang med planene våre. Nå kjører vi seks avganger i hver retning hele året, og får til en god fordeling gjennom døgnet. – Vi kjører to avganger på morgen/formiddag, en avgang midt på dagen og to avganger på ettermiddagen. I tillegg kommer nattoget.

– Vi mener vi nå ligger bra an i forhold til planene vi har avtalt med Jernbanedirektoratet i trafikkavtalen. Samarbeidet og dialogen med direktoratet fungerer godt, men oppstarten var for oss som for de andre strekningene sterkt preget av pandemien. Nå har vi endelig muligheten for å levere som vi hadde planlagt. Fortsatt er materiellet en utfordring og vi gleder oss veldig til vi skal få nye fjerntog. Inntil det skjer så må vi kjøre en avgang med regiontog (Flirt type 74). – I disse togene gjør vi noen mindre tilpasninger så de skal passe litt bedre for fjerntogturer. Blant annet får vi til en liten cafe også i type 74, sier Hetlevik. Det første nye fjerntoget er ventet å komme i trafikk på Bergensbanen i slutten av 2026, så B7-vognene fra 1980-tallet må holdes i gang i flere år ennå.

– Vi har nå et omfattende program for å holde vognene i trafikk selv om det er utfordringer med dem. Verkstedet i Bergen har utviklet gode rutiner for inspeksjoner og utbedringer av små sprekker som kommer av alder og slitasje. I sommer øker vi kapasiteten i fjerntogene fra åtte til ni vogner. Det skal gjøre det lettere å få tak i billetter og at prisene også blir noe rimeligere, reklamerer Yvonne Torgersen Hetlevik.

Flere av regiontogavgangene på Vossebanen kjøres helt opp på høyfjellet i sommersesongen for å avlaste fjerntogene.Njål Svingheim
Flere av regiontogavgangene på Vossebanen kjøres helt opp på høyfjellet i sommersesongen for å avlaste fjerntogene.

Tilpasninger nødvendig

Vy Tog Vest driver togtrafikken på Bergensbanen, regiontogene på Vossebanen og lokaltogene Bergen–Arna. I tillegg kommer driften av Flåmsbana. – Flåmsbana og Bergensbanen er sammen et veldig stort reisemål, sier Hetlevik. For å få best mulig flyt i turisttrafikken blir også en del avganger på Vossebanen forlenget helt opp på høyfjellet om sommeren. På den måten blir fjerntogene avlastet og reiseopplevelsen blir bedre for alle. I fjor hadde vi den første normale reiselivssommeren etter pandemien, og vi er veldig fornøyde med trafikken da. Nå håper vi på enda flere passasjerer i år, sier hun.

Mellom Bergen og Arna er det nå avganger hvert kvarter for lokaltogene.Njål Svingheim
Mellom Bergen og Arna er det nå avganger hvert kvarter for lokaltogene.

Skryter av både kunder og ansatte

Vy Tog Vest er en nokså liten enhet i Vy-konsernet. – Vi er 225 ansatte og jeg må få benytte anledningen til å skryte litt av folkene våre, sier Yvonne Torgersen Hetlevik. Jeg opplever at alle har et stort eierskap til produktet vårt og gjør alt de kan for at både pendlerne på Vossebanen og turistene på Bergensbanen skal få gode reiseopplevelser. Jeg vil også skryte av de faste pendlerne våre. De siste årene har vi hatt mange avbrudd på grunn av anleggsarbeider og vedlikehold. Dette er både nødvendig og viktig, men gjør jo hverdagen vanskeligere for de faste reisende. Jeg vil takke dem for tålmodigheten og er glad for at vi nå er en topp moderne bane lengst i vest, avrunder hun.

Lokfører Lars-Erik gjør seg klar for en ny tur oppover Hallingdal.Njål Svingheim
Lokfører Lars-Erik Rein gjør seg klar for en ny tur oppover Hallingdal.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.