Storslagent jubileum

Det ble en flott fest for både gjester og folk langs banen over Dovre da 100-årsjubileet ble markert 17. og 18. september. H.K.H. kronprins Haakon var med jubileumstoget til Hjerkinn og la i sin tale vekt på Dovrebanens betydning gjennom 100 år, og hva den fortsatt betyr for nasjonen.

Øystein Grue

På Hjerkinn stasjon var det pyntet til fest på samme måte som for 100 år siden da jubileumstoget dampet inn på stasjonen med kronprinsen og inviterte gjester om bord. På perrongen var det satt opp en kopi av paviljongen som ble brukt av Kong Haakon 7. på Dovrebanens åpningsdag 17. september 1921.

Ro og tilhørighet

– For hundre år siden kunne vel knapt de mest optimistiske forutse hvor framtidsrettet dette enorme nasjonale løftet skulle vise seg å bli. Det å kunne bevege seg gjennom landet der folk bor og se landskapet forandre seg, gir en egen opplevelse av ro, nærhet og tilhørighet, sa kronprins Haakon, som også takket alle som har stått på for å lage en så fin markering av 100-årsjubileet. Jernbanedirektør Knut Sletta la i sin tale vekt på Dovrebanens store betydning i nasjonsbyggingen, men også på banens store mulig­heter framover, med intercityutbygg­ingen i sør, nye kryssingsspor for økt kapasitet og flere togavganger for folk og gods. På Hjerkinn var det også hilsninger fra blant andre samferdselsminister Knut Arild Hareide, fra konserndirektør Gorm Frimannslund i Bane NOR og fra riksantikvar Hanna Geiran.

MINNEPLAKETTEN på Hjerkinn ble avduket av kronprinsen. På perrongen var det satt opp en kopi av paviljongen som ble brukt av Kong Haakon 7. for 100 år siden.

Folkefest

På stasjonene fra Dombås og over Dovrefjell var det mange som møtte fram for både å oppleve stemningen med jubileumstoget og for å ta del i jubileet. Det var også kulturinnslag med lokale krefter. Jubileumstoget med ble trukket av damplokomotiv type 30a nr 271 som er enda eldre enn Dovrebanen. Lokomo­tivet ble bygget i 1914 og holdes i drift av Norsk Jernbaneklubb. Toget besto av tidsrikt­ige vogner og hadde blant annet med kongevognen som ble benyttet av Kong Haakon i årene etter krigen. Jubileet ble avsluttet i Trondheim der Trondheim kommune inviterte til underholdning og folkefest for banen som i hundre år har knyttet Trøndelag sammen med Østlandet.