Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Infrastruktur Så mye koster god mobildekning på tog
,

Så mye koster god mobildekning på tog

Hva må til for å få like god mobil-dekning på toget som i bilen? En ny rapport viser at prisen for god mobil- og nettforbindelse rundt og mellom de fire største byene i Norge er tre milliarder kroner.

Berit Sømme

Et fullpakket tog med 600 passasjerer, hvor alle vil ha best mulig internett-dekning, utfordrer flere aktører – ikke bare mobiloperatørene. For nordmenn er i verdenstoppen når det gjelder bruk av smarttelefon, nettbrett og data, og vi regner det som en selvfølge at alt fungerer som hjemme også når vi er på farten. Den kraftige økningen i togpassasjerer setter både mobiloperatører, togselskap, Norske tog AS og Bane NOR på prøve. I 2016 ble mobildekningen på T-banen kraftig forbedret, men på toget gjenstår det mye. Geir Hansen i Jernbanedirektoratet har vært prosjektleder for en arbeidsgruppe sammensatt av alle aktører med ansvar for nettdekning i Norge. De har nå levert rapporten «Bedre nettdekning til togreisende» til Samferdselsdepartementet. Rapporten viser hvor skoen trykker, og angir en anbefalt plan for bedring av nettdekningen på tog.

" "
Geir Hansen i Jernbanedirektoratet har vært prosjektleder for en arbeidsgruppe sammensatt av alle aktører med ansvar for nettdekning i Norge. De har nå levert rapporten «Bedre nettdekning til togreisende» til Samferdselsdepartementet.

Toget er «et bur». – I byer og tettsteder og langs hovedveinettet har teleoperatørene bygget ut et godt dimensjonert mobilnett. Her vil normalt mobilbrukerne oppleve god dekning, forklarer Hansen. – Men på toget blir situasjonen en annen. De reisende oppholder seg i et rom omgitt av metall, og da slipper ikke mobilsignalene så lett inn. Fra fysikken kjenner vi begrepet Faradays bur, og et tog har tilsvarende egenskaper. Moderne tog har vinduer med «solglass» belagt med metallfilm. Når karosseriet er metall, hindres elektromagnetiske signaler i å komme inn. Derfor er det nødvendig med antenner og mobilforsterkere som transporterer signalene til mobilbrukerne i togene. – En lite standardisert kjøretøysflåte er dessuten utfordrende for effektiv bygging av mobilforsterkerløsning i alle togene, sier Hansen.

VESENTLIG BEDRE: Med to strålekabler og antenneforsterker oppnås en hastighet som gir vesentlig bedre dekning enn i dag.

Ny standard. Utstyret som nå installeres på Follobanen, vil gi Europas beste mobil- og nettdekning gjennom to 20 kilometer lange tunneler mellom Oslo S og Ski. Antenne- og forsterkerutstyret som skal monteres her, er et resultat av en avtale som ble inngått mellom Staten, Telenor og Telia i 2017. Forsterkere og antenner blir basis for nye løsningsalternativer for mobildekning på tog i Norge. Rapporten «Bedre nettdekning» som samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen nylig fikk, beskriver hvilke utfordringer som må løses om bord på toget, i tunneler, i terrenget og på stasjoner for å oppnå bedre mobildekning. I rapporten beskrives hvordan vesentlig bedre dekning kan oppnås i løpet av en treårsperiode på de strekningene flest passasjerer reiser med tog.

Mange brukere. – Hvorfor er det så stor forskjell på mobildekning i bil og på tog når mobilmastene står mellom veien og jernbanen? – Dette har flere årsaker. Den ene er behovet for repeater-/forsterkerutstyr på alle tog, for å løse problemet med «Faradays bur». Den andre er antall reisende. Til forskjell fra biler, sitter det svært mange mobilbrukere tett sammen i et tog. Alle brukerne knyttes til samme basestasjon avhengig av hvilken mobiloperatør de reisende har abonnement hos. Det betyr at basestasjonene må kunne håndtere svært mange brukere. Bilene kjører med sikkerhetsavstand. Dermed blir det ikke så mange brukere på hver basestasjon/antenne som når et tog med 600-650 passasjerer fyker forbi.

EUROPATOPPEN: På Follobanen monteres fire strålekabler i hvert av de to tunnelløpene mellom Oslo S og Ski. Løsningen vil gi best mulig mobildekning.

Politisk prioritering. – Når kan vi forvente bedre mobildekning på toget? – Vi kan i dag ikke si når det blir forbedret dekning fordi dette avhenger av politiske beslutninger og prioriteringer. I vårt forslag til utbygging har vi prioritert Norges fire største byer med omland, som er typiske pendlerstrekninger. Fjerntogstrekningene ligger i siste halvdel av seksårsperioden. Ansvar for forbedringer i mobilnettet fordeles mellom Norske tog as som eier togene, teleoperatørene (Telia, Telenor og ICE) og Bane NOR. Sistnevnte har ansvar for dekning i tunneler. – Hvordan finansieres bedre mobildekning ombord på tog med ulike togoperatører? – Norske tog har ansvaret for å bygge mobilforsterkerløsning i alle togene de eier og som de ulike togoperatørene vil kunne benytte. Flytoget eier imidlertid egne tog og har allerede utrustet dem med moderne mobilforsterkerløsning.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.