,

Vil redusere elgbestanden

429 elg og 375 tamrein ble tatt av toget på Nordlandsbanen i vinter. En av landets fremste forskere på hjortevilt, Erling J. Solberg mener det på kort sikt er nødvendig å redusere bestanden for å få ned antallet elg som blir påkjørt av toget.

Rana Blad

– Viltgjerder har vist seg effektive, men er tid- og kostnadskrevende å bygge, sier Solberg. Banesjef på Nordlandsbanen Bjørn Sørum karakteriserer fjorårsvinteren som ille. Men etter nyttår ble antall elg tatt av toget tredoblet.  «Rana kommune har en dyster norges-rekord. Jernbanekommunen har desidert flest elgpåkjørsler. Slik har det vært i flere tiår uten at noe har blitt gjort», skrev lokalpressen i vinter. I år skal Bane NOR øke innsatsen med flere nye viltgjerder. Bjørn Sørum har vært i møter med Trøndelag og Nordland fylker for å få til en bedre koordinering av tiltak for å redusere bestanden av elg etter at de lokale viltnemndene kommer til kort mens elgbestanden langs hele Nordlandsbanen bare fortsetter å vokse.  Hvert år drepes og pines mer enn 1100 dyr på Nordlandsbanen, opplyser en fortvilet banesjef i Bane NOR til Jernbanemagasinet. Vinterjakt – Jakt er et viktig forvaltningstiltak som brukes til å regulere hjorteviltbestandenes størrelse innenfor samfunnsmessig akseptable rammer, sier Solberg ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) til Jernbanemagasinet.  I fravær av store rovdyr er det vi som mennesker som avgjør hvor mye elg vi vil ha i skogen, og dermed hvilke kostnader vi må forvente med hensyn til beiteskader og viltulykker i trafikken. – I områder med mye elg som vinterstid trekker inn fra nabo-kommuner, er det også mulig å søke om utvidet vinterjakt. Dette kan være et effektivt bestandsreduserende tiltak som ansvarlige, lokale viltmyndigheter bør vurdere i kommuner som Rana. Elgbeitet blir nedslitt, elgkua blir senere kjønnsmoden og kalvene blir mindre der bestanden av elg er for høy, sier Solberg. 

Jakt er et viktig forvaltningstiltak som brukes til å regulere hjorteviltbestandenes størrelse innenfor samfunnsmessig akseptable rammer.

Erling J. Solberg

Forebyggende tiltak I en 15-årsperiode har Jernbane-verket og senere Bane NOR betalt spesialister på gjerding for å holde tamrein borte fra Nordlandsbanen over Saltfjellet. Men i vintre med mye vind og snø må høyden på reingjerdene økes betydelig for å ha noen effekt. Erling J. Solberg har begrenset tro på å holde reinsdyr og elg borte fra jernbanen så lenge det ikke anlegges tilstrekkelig høye viltgjerder, med overganger som tilbyr hjortevilt en sikker passering av jernbanen. Men dette koster mer enn det er politisk vilje til å bygge. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.