Sektorstatistikk

Her vil du finne all statistikk for jernbanesektoren som presenteres til Samferdselsdepartementet og offentligheten. Statistikken er i stor grad basert på informasjon som innhentes gjennom oppfølgingen av persontrafikkoperatører og Bane NOR SF.