Kontaktinformasjon

Her finn du informasjonen du treng for å ta kontakt med Jernbanedirektoratet.

Telefon sentralbord: 459 78 800

Vitjingsadresser:

  • Oslo: Biskop Gunnerusgate 14, 0185 Oslo
  • Bergen: Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen
  • Trondheim: Prof Brochsgt 2, 7030 Trondheim

E-postadresse: post@jernbanedirektoratet.no

Internettside: www.jernbanedirektoratet.no

Førespurnader frå massemedier kan rettast til kommunikasjonsdirektør Ruth Høyland Jønsrud. Telefon: 951 83 108, e-post: ruth.jonsrud@jernbanedirektoratet.no.

Bankinformasjon

  • Bankgiro: 76940517628
  • IBAN-nummer: NO31 7694 0517 628
  • Swift: DNBANOKK

Fakturaadresse: Jernbanedirektoratet, DFØ Trondheim, Postboks 4746, 7468 Trondheim


Organisasjonsnummer: 916810962