Jernbanedirektoratet Utredninger Økt tilgjengelighet i nye fjerntog
Nye fjerntog fra Stadler

Økt tilgjengelighet i nye fjerntog

Utredningen vurderer tiltak som kan gjøre nye fjerntog mer tilgjengelige. Den konkluderer med at de tilpasningene som nå gjennomføres på de 17 togsettene som er bestilt, også skal legges til grunn ved eventuelle senere utløsninger av opsjoner på flere tog.

Illustrasjon: Norske tog

Om utredningen

  • På oppdrag fra Samferdselsdepartementet (SD) har Jernbanedirektoratet og Norske tog vurdert tiltak som kan gjøre nye fjerntog mer tilgjengelige.
  • Vurderingen er gjort i samarbeid med Bane NOR.
  • Oppdraget fra SD omfattet i utgangspunktet både tiltak i de 17 første kjøretøyene i grunnkontrakten med Stadler, og tiltak i kjøretøy som er omfattet av opsjonene.
  • Utredningen ble levert mai 2024.

Bakgrunn

I 2020 utarbeidet Jernbanedirektoratet en konseptvalgutredning (KVU) som anbefalte å gå til anskaffelse av nytt fjerntogmateriell. Togene som brukes i dag har passert sin levealder, og må tas ut av trafikk. Dagens materiell bærer preg av at det er utdatert, og har ikke den kvalitet og komfort som forventes på fjerntogstrekningene. Materiellet er i tillegg ikke tilpasset dagens krav til tilgjengelighet. Det bidrar til nedsatt reiseopplevelse for personer som benytter seg av rullestol og for reisende med syns- og hørselsnedsettelser.

Med utgangspunkt i anbefalingene fra KVUen ble det besluttet å gå til anskaffelse av fjerntogmateriell til trafikkpakke 1, 2 og 3. Norske tog inngikk i mars 2023 en basiskontrakt som består av 17 togsett, hvorav fire er bimodale kjøretøy. Kontrakten ble inngått med Stadler og har en varighet på 13 år.

Utredet bedre tilpasninger

Jernbanedirektoratet har i samarbeid med Norske Tog og Bane NOR utredet mulighetene for bedre tilgjengelighet for reisende med funksjonsnedsettelser i de nye fjerntogene. Utredningen konkluderer med at de tilpasningene som nå gjennomføres på de 17 togsettene som er bestilt, også skal legges til grunn ved eventuelle senere utløsninger av opsjoner på flere tog.

Forbedringene går i hovedsak ut på at personer som benytter rullestol får tilgang til en større del av toget. Det blir mulig å bevege seg med rullestol mellom togets bistro-avdeling, familieavdeling og til sovekupeer. Det vil også legges bedre til rette for at personer som benytter rullestol kan reise sammen med andre, samt at det også blir flere rullestolplasser totalt sett. Disse tilpasningene betyr at toget får noen færre sitteplasser.

Det er likevel særlig to krav fra funksjonshemmedes organisasjoner som ikke anbefales gjennomført: Dette er trinnfri adkomst inn i toget og full gjennomgang i hele togets lengde innvendig for personer som benytter rullestol.

Last ned utredningen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.