Avtaler for 55 milliarder

Per Arne Fredriksen holder styr på 30 avtaler til en samlet verdi på 55 milliarder kroner. Avtalene er inngått mellom Jernbanedirektoratet og statsforetaket Bane NOR.

Øystein Grue

1. Hva er bakgrunnen for at dere har inngått så mange avtaler i milliardklassen? Vi i direktoratet er satt til å være bestiller av tog- og infrastrukturtjenester, og vi omsetter med det en beslutning tatt av Stortinget. Innenfor infrastruktur inngår vi ulike typer avtaler, noen også over mange år. De store summene handler om flerårige byggekontrakter. For eksempel varer avtalen for Follobanen til 2021 og utgjør 16,5 milliarder kroner. Avtalen om signalsystemet ERTMS beløper seg til over 23 milliarder kroner og strekker seg til 2030.   2. Hvilke fordeler ser du med det nye jernbaneregimet? Den store fordelen er at vi nå ser alt i sammenheng. Vi samordner ruteplan, togmateriell og infrastrukturtiltak. Da det nye dobbeltsporet i vestkorridoren og Gardermobanen skulle utnyttes i form av et bedre tilbud, presenterte NSB en ny rutemodell – uten å ha full oversikt over hva den utløste av tiltak i infrastrukturen. Det gjorde at vi måtte bygge ytterligere tiltak som kostet totalt tre milliarder kroner.  Som såkalt «Oslogeneral» fikk jeg stor erfaring i dette da jeg koordinerte dette arbeidet.  Nå har vi en mye større koordinering fra start til mål.    

Per-Arne Fredriksen

Alder: 58 Stilling: Direktør for infrastruktur i Jernbanedirektoratet Ansatt på jernbanen: Sommeren 1991 Tidligere stillinger: Byggeleder, prosjektleder, prosjektsjef, direktør prosjektgjennomføring

3. Hvilke ulemper ser du med det nye jernbaneregimet? Mange synes nå at det blir mye formaliteter, men i ethvert prosjekt er det viktig med en klar bestilling. Og da må det trekkes et skille mellom den som bestiller og den som utfører.  Alle bestillinger knyttes opp mot effektmål. Ledetråden er at vi hele tida ser på hva som har betydning for kunden, enten det er de reisende eller alle som vil ha transportert gods.   4. Hvordan har overgangen vært for deg personlig – fra Jernbaneverket til Jernbanedirektoratet? Jeg har vært prosjektmann all min dag, og nå er jeg ikke lenger i prosjektmiljøet. Til å begynne med var det et savn, men ikke nå lenger. På sett og vis utfører jeg mye av det samme som før.   5. Hva vil være den viktigste suksessfaktoren for jern

banen i åra framover, slik du ser det?

Det vil være at vi lykkes med å skape nye togtilbud som publikum blir stadig mer fornøyd med.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.