Disse kjemper om jernbaneoppdrag

Her er noen større entreprenører som konkurrerer om jernbanetekniske jobber i Norge. Oversikten viser norskregistrerte aksjeselskaper med mer enn 100 millioner kroner i omsetning i 2019. I tillegg utfører både Veidekke, flere utenlandske selskaper og mindre norske selskaper drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Og bakom lurer Spordrift AS, som springer ut av Bane NOR.

BANESERVICE AS

Stiftet i 2003. Eid av Nærings- og fiskeridepartementet. Ansatte: 668 Omsetning i mill. kr.: 1 238,8 Resultat før skatt: 64,7

Prosjekter

Ny jernbane gjennom Eidsvoll Follobanen (forberedende arbeider) Kvam og Ler kryssingsspor Kongsvingerbanen/KL Vinterberedskap Stor-Oslo Sørlandsbanen (fundamentboring) Bergen (flere arbeider) Baneservice eier også Railcom AS, som i fjor omsatte for 192,3 millioner og hadde et resultat før skatt på 16,4 millioner kroner. Det nye konsernet vil få en årlig omsetning på rundt 1,7 milliarder kroner.

NRC BANE AS

Stiftet i 2011. Børsnotert selskap som er del av NRC Group. Ansatte: 198 Omsetning i mill. kr.: 556,2 Resultat før skatt: -117,2

Prosjekter

Dobbeltspor Nykirke-Barkåker Forberedende arbeider Drammen Sporfornyelse Oslo-Ski, Dovrebanen, Nordlandsbanen og Bergensbanen Oppgradering av Sørumsand stasjon Selskapet er en del av den skandinaviske entreprenøren NRS Group, som i fjor omsatte for 6,2 milliarder norske kroner og hadde et resultat før skatt på 69 millioner.

INFRANORD NORGE AS

Stiftet i 2010. Eid av Infranord AB, som igjen er eid av den svenske staten. Ansatte: 50 Omsetning i mill. kr.: 238,4 Resultat før skatt: -4,5

Prosjekter

Innføring av Follobanen til Oslo S Svillebytte Solørbanen Ballastsupplering Fundamentboring

RAIL INFRA­STRUCTURE AS

Stiftet i 2016. Eid av Jotunfjell Partners AS (Kristoffer Olsen og Hans Kristian Hov-Melbye). Ansatte: 88 Omsetning i mill. kr.: 209,8 Resultat før skatt: 3,6

Prosjekter

Bygger nytt jernbanespor mellom Arna og Fløen, sammen med spanske Azvi s.A. Forbereder installering av signalsystemet ERTMS på Nordlandsbanen

BANEDRIFT AS

Stiftet i 2005. Eid Per Aarsleff Holding AS. Ansatte: 49 Omsetning i mill. kr.: 133,8 Resultat før skatt: -15,6

Prosjekter

Nordlandsbanen: Bytte av sporveksler/ tunger og framføring av fiber Østfold-, Kongsvinger- og Gjøvikbanen: Jernbanetekniske arbeider Bergensbanen: Fiber Finse-Voss Hovedbanen: Kummer/rør og fiber Eidsvoll-Hauerseter Morselskapet Per Aarsleff AS hadde i fjor over 6,2 milliarder kroner i omsetning og et overskudd før skatt på 226,5 millioner kroner. Kilder: proff.no, purehelp.no, selskapenes årsrapporter og nettsider samt innhenting av informasjon fra representanter for selskapene