Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Infrastruktur Disse strekningene stenges i sommer
Hovedårsaken til lavere kapasitet og stengte strekninger ut fra Oslo er store anleggsarbeider i forbindelse med Follobanen, men samtidig gjennomføres større vedlike-holdsog fornyelsesarbeider på flere strekninger. Her er de største bruddene: Østfoldbanen, vestre linje: I uke 26 – 31 (24/6 – 7/8) er det stengt for ordinær togtrafikk mellom Oslo S og Ås. Østfoldbanen, østre linje: I uke 26 – 31 (24/6 – 7/8) er hele østre linje stengt for vanlig trafikk. Hovedbanen: I uke 26 – 30 (24/6 – 31/7) er det redusert kapasitet Oslo S – Bryn – Lillestrøm, det betyr færre tog. Gjøvikbanen: I uke 31 (29/7 – 7/8) er Gjøvikbanen stengt for vanlig trafikk mellom Oslo S og Grefsen Gardermobanen: I uke 31 (29/7 – 7/8) er det redusert kapasitet mellom Oslo S og Lillestrøm, det betyr færre tog. Drammenbanen: I uke 26 – 31 (24/6 – 7/8) er det redusert kapasitet. Det betyr færre tog enn normalt. Spikkestadbanen: I uke 27 – 33 (1/7 – 16/8) er Spikkestadbanen stengt for vanlig trafikk. Årsaken er ombygging av Signalanlegget på Heggedal stasjon for samtidig innkjør. Jærbanen/Sørlandsbanen: I uke 25 – 32 (18/6 – 12/8) er Jærbanen (Sørlandsbanen) stengt for vanlig trafikk. Årsaken er både utskifting til nytt signalanlegg (Thales) Klepp – Stavanger, bygging av nytt kontaktledningsanlegg Moi – Egersund og store arbeider med utskifting av brua Launes III ved Egersund. Det kjøres ikke persontog mellom Moi, Egersund og Stavanger i disse ukene. Godstog slippes fram i noen timer om natten.