Hektisk sommer i megaprosjektet

Anne Mette Storvik

Den 22 kilometer lange Follobanen mellom Oslo og Ski begynner å ta form. Som en følge av dobbeltsporutbyggingen blir også traseen for den gamle Østfoldbanen lagt om, som her ved Langhusveien i Ski. Follobaneprosjektet satser fortsatt på ferdigstillelse i desember 2021, selv etter bruddet med den italienske entreprenøren Condotte. For å holde tidsplanen er prosjektledelsen avhengig av et svært godt arbeid gjennom noen hektiske sommeruker med stans i togtrafikken. Ikke mindre enn 107 selskaper er med på dette megaprosjektet med til sammen 1678 ansatte og innleide. I tillegg kommer de 200 menneskene som jobber i byggherreorganisasjonen.