Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Teknologi Hun ble håndplukket til jobb som leder for jernbaneteknikk

Hun ble håndplukket til jobb som leder for jernbaneteknikk

For få år siden var det utenkelig å overlate en del av en millardkontrakt til en fersk sivilingeniør – og attpåtil ei jente! Men Emilie Enger Aas (27) ble håndplukket til jobben som prosjekteringsleder for jernbaneteknikk på Vestfoldbanen.

22,5 kilometer med dobbeltspor, som består av luftige bruer og 15 kilometer med tunneler, skal konstrueres for å tåle kjøre- hastighet på oppimot 250 km/t. Og den som koordinerer alle de jernbanetekniske arbeidene fra start til mål, er 27-åringen fra Stavern. Emilie Enger Aas (27) ble i 2015 hentet fra trainee-programmet i det tidligere Jernbaneverket, og prosjektsjef Lars Tangerås bekrefter at hun ble tiltrodd store sko. Han er imponert over måten Emilie har gått inn i jobben på – og ikke minst hvordan hun har løst oppgavene. – Visst har det vært utfordringer! Men vi er godt i rute, forteller hun. – Alle grunnentrepriser er fullført, og vi er godt i gang med å bygge spor. I september neste år skal det være klart for høyhastighetsfart mellom Larvik og Porsgrunn.

Jeg er overveldet over hvor komplekst et jernbaneanlegg er!

Emilie Enger Aas

Still krav. Denne dagen er det bygget 1200 meter jomfruelig spor på spesialpukk hentet med båt fra Vestlandet. Emilie håndhilser på maskinsjef Mats Klason og sporteknikerne Kai Nylund og Ronald Bergquist. Hun vil forhøre seg om de erfarne sporbyggerne er fornøyd med grunnarbeidet. Sporbyggingstoget har lagt betongsviller og koblet 60-kilos skinner med «fastclip»-skinnefester. Mats retter ryggen, rynker på nesa og peker på støvskyen rundt oss: – Dere må stille strengere krav til ballastpukk-leverandøren. Pukken skal være vasket! Spesielt i tunneler. Emilie noterer og vil se nærmere på dette. Å være prosjekteringsleder betyr lange dager og mye møtevirksomhet, men hun er også høyt og lavt ute på anlegget. – Det foregår noe spennende hele tiden.

Mange fag. – Jeg er overveldet over hvor komplekst et jernbaneanlegg er! utbryter Emilie og lister opp alt fra fundamentering fram til skinnelegging, strømforsyning og signal. Alle de tekniske installasjonene gjør at underbygningen på et jernbaneanlegg byr på flere utfordringer enn i et veiprosjekt. To-tredeler av dobbeltsporet ned til Porsgrunn går i tunnel. Dette er spesielt utfordrende. For eksempel vil trykk- og sugekrefter fra tog i høy hastighet inn og ut av en tunnel påvirke dimensjoneringen av flere installasjoner. – Jernbaneteknikk handler om mange fagfelt og grensesnitt som skal følges opp i prosjektering og byggefase, forklarer Emilie engasjert. I dette faget, som på alle andre ingeniørområder, handler det om å ha et best mulig prosjekteringsunderlag før en går i gang med bygging.

Høyhastighetsfart mellom Larvik og Porsgrunn

  • 22,5 km dobbeltspor
  • Kostnad 7,2 milliarder
  • 7 tunneler
  • 10 bruer
  • Tilrettelegges for hastigheter opp mot 250 km/t
  • Fjerner 30 planoverganger
  • Gir økt kapasitet
  • Reduserer reisetiden med over 20 minutter
  • Byggestart høsten 2012
  • Ferdig høsten 2018

Jernbane er in. – Skulle jeg valgt linje og fordypning på sivilingeniørstudiet på nytt med den kunnskapen jeg har i dag, ville jeg spisset utdannelsen min enda mer mot jernbane, betror Emilie oss. Hun var ikke bare god i realfag på videregående. Emilie liker også språk og ville derfor studere utenfor Norge. Hun tok bachelor i Civil Engineering og master i Structural design and Construction management i England. Valget falt på Kingston University i London, et av Storbritannias raskest voksende og mest moderne universitet. Og hun stortrivdes.

Etter ferdig utdannelse på Kingston i 2013 ble Emilie tatt opp i Jernbaneverkets trainee-program. – Dette ble en portal for å bli kjent med hele jernbanen; alle mulighetene vi har til å fordype oss innenfor jernbanefag, sier Emilie Enger Aas. Hun har i sin jobb på Vestfoldbanen sett nytten av å knytte til seg erfarne byggeledere og eksperter innenfor alle fag. Dette nyter nå hele Farriseidet-Porsgrunn-prosjektet godt av. – Min jobb er å følge opp underlaget som Norconsult utarbeider til entreprenørene. Det gjelder alle jernbanetekniske fag, med unntak av signal. Jeg har god hjelp i mine kollegaer til å følge opp. Sammen sørger vi for at vi får levert riktig kvalitet til rett tid, koordinert mot entreprenørens fremdrift ute. Teamarbeid er ekstremt viktig i denne jobben, og jeg føler virkelig at vi drar ytte av hverandres styrke og kunnskap!

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.