Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Infrastruktur – Jeg er ikke et ondt menneske

– Jeg er ikke et ondt menneske

Skyteskive, samtalepartner og støttekontakt. Jobben som kommunikasjonsansvarlig og kontaktpunkt for naboene til det nye dobbeltsporet gjennom Moss, krever sin kvinne.

– Denne jobben utfordrer meg på alle plan, sier Nina Kjønigsen i Bane NOR. Utbyggingen i Moss inngår i den store InterCity-satsingen på Østlandet og skal bidra til kortere reisetider, hyppige avganger og god regularitet. Samtidig betyr utbyggingen riving av mellom 80 og 90 eiendommer i Moss sentrum – og fem år med tung anleggsvirksomhet midt i byen. Mange er berørt, og mange markerer sin motstand.

 Ingen forberedte meg på hvor intenst dette kom til å bli, og det er ikke alle netter jeg sover like godt.

Nina Kjønigsen, Bane NOR

Intenst og krevende.

– Det var stort engasjement da reguleringsplanen ble politisk behandlet i kommunen. Nå er dette sluttført og prosjektet er etter lovens bokstav endelig vedtatt. Jeg hadde trodd at temperaturen dermed ville avta, men det motsatte har faktisk skjedd, sier Nina. – I stedet mobiliseres det aksjonsgrupper og avisene er fulle av innlegg. Det er krevende å representere noe som mange hater. Motstanden i byen er tung å forholde seg til, sier hun. – Selvsagt er det fortsatt lov å mene hva man vil. Men aksjonistene har bidratt til at mange berørte velger konfrontasjon istedenfor dialog i møtet med oss. Dette øker belastningen for de det gjelder og gjør det vanskelig å se framover.

Sandbukta – Moss – Såstad

  • 10 km med nytt dobbeltspor fra Sandbukta nord for Moss sentrum til Såstad i Rygge.
  • Tunnel på 2,7 km under Moss sentrum, inkl. 400 meter i åpen byggegrop.
  • Ny Moss stasjon rett syd for dagens.
  • Tunnel på 2,3 km videre til Carlberg i Rygge.
  • Forberedende arbeider med blant annet anleggsveier og midlertidig omlegging av Østfoldbanen startet i august 2017. I den forbindelse ble seks hus i Strandgata revet.
  • Anleggsstart for hovedarbeidene er i 2019, og strekningen tas i bruk i 2024.

– Det å føle at jeg ikke kan forandre noen som har gått i vranglås selv om jeg prøver så mye jeg kan, og at det er noen som ønsker konflikt uansett; det gnager meg. Noen vil bare tømme seg og bryr seg ikke om at jeg som menneske ikke har noen skyld i dette. – Ingen forberedte meg på hvor intenst dette kom til å bli, og det er ikke alle netter jeg sover like godt. Du bærer med deg mye. Samtidig må jeg også fylle rollen som mamma og de andre jobbene i livet.  Heldigvis har jeg gode kolleger som ser meg og som vet hvilke utfordringer jeg møter, framholder hun.

Bruker hele registeret.

– Jeg er jo ikke et ondt menneske. Jeg prøver å behandle folk skikkelig, realt og ærlig. Med empati. Det er vondt at vi må ta fra noen det eneste hjemmet de kjenner. Selv har jeg vært vant til å flytte mye, men her møter jeg personer som er tredje generasjons beboere og som hadde ønsket å bli værende livet ut. Mange eldre mennesker er berørt, og det er ventetid og usikkerhet nå før anleggsarbeidene kommer i gang. Det er klart at dette er tøft. – Hvis en samtale starter med en utskjelling og ender med at vi skilles på god fot, da har jeg lykkes. Noen ringer meg for å be om unnskyldning, andre for å si at de satte pris på samtalen vi hadde. Og selvsagt treffer jeg også de som er hyggelige og positive. Jeg har mange gode samtaler og møter mange ulike mennesker. Jobben er ikke bare krevende, den er også givende.

– For tross alt er dette den mest spennende jobben jeg har hatt. Jeg lærer noe nytt hele tiden, om alt fra arkeologiske utgravinger til støytiltak. Og jeg får bruk for hele registeret mitt. Tidligere jobberfaring, livserfaring og personlige egenskaper – alt trekker jeg veksler på, sier Nina mens det gnistrer i grønne øyne. – Legg også til en veldig god dialog og et godt samarbeid med entreprenører og rådgivere, fagpersoner, kommunen og andre i byen. Dessuten har vi et fantastisk godt arbeidsmiljø og høy trivsel på brakka. Jobben har mye innhold som er positivt, påpeker hun.

Bra for byen.

– Mange i Moss mener at svaret på alle spørsmål er å flytte banen bort fra byen og dypt under bakken. – Jeg tror den utbyggingen som er vedtatt, er et riktig grep selv om jeg forstår at folk føler prisen er høy. – Det tar tid å endre vaner, men i framtida må vi sette igjen bilen og satse mer på gående, syklende og kollektivt. Da må jernbanen sørge for effektiv transport fra bysentrum til bysentrum, mener hun. – Dessuten gir utbyggingen nye muligheter for byutvikling i Moss. Byen ligger nydelig til, og når vi fjerner det gamle sporet vil mye av byen åpnes opp mot sjøen. Med en halvtimes reisetid på toget til Oslo, vil Moss bli attraktivt som boområde som aldri før. Dette er et nytt kapittel og det blir kjempebra for byen å få dette løftet. Og det er jeg glad for å kunne bidra til, sier Nina Kjønigsen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.