Jernbanen trenger forutsigbarhet

I forslaget til Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-2029 legges det opp til en stor jernbanesatsing. Det gleder vi oss over. Prioriteringen av drift og vedlikehold er likevel lavere enn det fagetatene anbefalte som et minimum.

I dag er vedlikeholdsetterslepet på jernbanen beregnet til 17 milliarder kroner. Dette kan komme til å øke hvis vi ikke innretter oss annerledes enn i dag. Et økt vedlikeholdsetterslep vil føre til redusert kvalitet og flere driftsforstyrrelser. Den åpenbare konsekvensen er at flere tog blir forsinket. NTP legger til grunn at vedlikeholdsetterslepet skal reduseres med en tredel i planperioden. Skal vi få til det, så må de nødvendige midler benyttes og ikke minst: Vi må vi gjøres i stand til å få mer ut av hver krone. Og da må vi vite hvor mye penger vi har å rutte med år for år. Systemet med årlige bevilgninger over statsbudsjettet er rett og slett ikke tilpasset en så omfattende produksjon som det jernbanen representerer. Jernbanen har ikke en produksjon som kan vente til slutten av året før neste års aktivitet kan planlegges. Jernbanen trenger forutsigbarhet.

Vedlikeholds-etterslepet kan komme til å øke hvis vi ikke innretter oss annerledes enn i dag.

Gorm Frimannslund, Konsernsjef i Bane NOR

Det helt sentrale virkemiddelet for oss er flerårige avtaler slik at vi kan inngå langsiktige kontrakter med entreprenørene. I Europa er det en økende forståelse for at jernbanen trenger forutsigbare rammevilkår. EU opererer med krav om femårsavtaler. Danmark har innført en ordning med seksårsavtaler. I Norge er vi innstilt på å gå over til fireårige avtaler, slik det står omtalt i stortingsmeldingen om jernbanereformen. Vår bekymring knytter seg til at dette ikke er omtalt i Nasjonal transportplan.

Entreprenørene som leverer til jernbanen, er fullstendig avhengig av forutsigbarhet hvis de skal satse. Plutselig bortfall av oppdrag vil ramme de ulike bedriftene og bidra til kompetanseflukt fra næringen. Bane NOR er innstilt på å bidra til at toget skal bli et stadig viktigere transportmiddel. Vårt viktigste bidrag på kort sikt er å ta vare på den jernbanen vi har, i tråd med intensjonene i jernbanereformen.  

Gorm Frimannslund

Konsernsjef i Bane NOR

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.