Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Persontrafikk – Kan ikke kaste kortene selv om været er dårlig!
Fv: Siv Westin, Haavard Bakken, Thomas Hauglund fra Vy Tog og Arun Singh fra Stadler mellom togsett av type 75 og 69 i Lodalen i Oslo.

– Kan ikke kaste kortene selv om været er dårlig!

Vinteren i år har bydd på utfordringer for togtrafikken som jernbanefolk mener vi må tilbake til 2010 for å finne maken til. – Det er kombinasjonen av store snøfall og streng kulde som er verst, sier Haavard Bakken, som er leder for materielltjenester i Vy Tog.

Njål Svingheim
Hundrevis av kilo med is bygger seg på i togenes boggier. De må inn til tining før alt går i stå.Stadler

Når det kommer mye snø ved lave temperaturer så pakkes togsettene inn i et stadig tykkere lag med is. Et togsett som kjører gjennom Oslo-området går stadig inn og ut av lange tunneler der det er varmt og fuktig. – Isen begynner å tine og når toget så kjører ut av tunnelene legger føykesnøen seg på i stadig nye lag, forklarer Bakken. Noen togtyper takler dette bedre enn andre. Tidligere erfaringer har gjort at Flirt-togene (type 74 og 75) har det aller meste av kritiske komponenter på taket. Likevel legger isen seg på i så store lag at det slutt sier stopp. – Også Flirt-togene må inn til tining før det er for sent, understreker Bakken.

400 kilo is i boggien

Flirt-togene vedlikeholdes av Stadler i Lodalen i Oslo. – Vi opplevde nå januar at Flirt-tog kom inn i verkstedet med 300-400 kilo is i hver boggi, forteller Arun Singh i Stadler. Han leder vedlikeholdsarbeidet på Flirt-togene i Lodalen. – Når det blir så mye is så er det nesten ikke fjæring igjen på vognene, og tining er helt nødvendig. – Her i Lodalen går det med enorme mengder varmt vann for å tine is under togene. Likevel kan det ta opptil to døgn å tine et togsett. Det er først når isen er borte at vi kan begynne nødvendig inspeksjon og vedlikehold av toget. Hvert togsett er 105 meter langt, så det er ikke plass nok for å tine så veldig mange om gangen.

Flirt-togene vedlikeholdes i Lodalen etter strenge rutiner. Før ettersyn og vedlikehold kan skje, må togsettene være frie for is.Njål Svingheim
Flirt-togene vedlikeholdes i Lodalen etter strenge rutiner. Før ettersyn og vedlikehold kan skje, må togsettene være frie for is.

Fører til mangel på togsett

– Det er slik det oppstår mangel på togsett, fortsetter Thomas Hauglund i Vy Tog. Togene må tines og vedlikeholdsrutiner må følges. Dette tar mye lenger tid når det er mye snø og streng kulde. – Derfor har det lenge vært et ønske om å få bygget en større hall for tining av tog i Lodalen. Men det har så langt blitt med planene. – Vi vet jo at vi innimellom får slike vintre som i år. Dermed aktualiseres slike planer igjen, men vi får se om det kommer opp igjen også etter denne vinteren, sier Hauglund.

Ulike togtyper

Lokal- og regiontrafikken på Østlandet kjøres med flere togtyper. Flirt-togene, type 74 og 75, er de nyeste og de som klarer strenge vinterforhold best. I lokaltogene på L1 og L2 går det eldre tog av type 72 og 69. – De eldre togene har det meste av vitale komponenter plassert under vognene og dermed er de mye mer utsatt for skader som følge av snø og is, forteller Haavard Bakken. Særlig er det kompressorer det går ut over, men også andre vitale komponenter går i stykker som følge av all isen. Det tar nødvendigvis tid å få tint og reparert togene igjen. Når skadene blir mange, opplever vi dessverre at det tar mange dager før vi har tilstrekkelig antall togsett i trafikk igjen. Det er dette som har skjedd og særlig rammet L1 og L2 i perioder denne vinteren, sier Bakken.

Type 69 er de eldste togene som fortsatt er i trafikk på Østlandet. Togtypen ble utviklet før 1970 og har mange kritiske komponenter under vognene der de er utsatt for snø og is.Njål Svingheim
Type 69 er de eldste togene som fortsatt er i trafikk på Østlandet. Togtypen ble utviklet før 1970 og har mange kritiske komponenter under vognene der de er utsatt for snø og is.

Kan ikke kaste kortene

17. januar var dagen da alt gikk i stå på Østlandet. – Været var varslet og vi var forberedt på at det ville blir krevende å holde trafikken i gang, sier Hauglund. For første gang gikk vi ut på forhånd dagen før og varslet at det ville bli trøbbel i togtrafikken. – Vi vet jo godt at det er mange som må reise på jobb og være fysisk til stede uansett, men det er også en del som kan velge å jobbe hjemmefra når vi varsler trøbbel på forhånd. Vi valgte også å innstille alle innsatstog i rushtidene for å dempe belastningen i jernbanenettet. Målsettingen var å holde i trafikken i gang, om enn med forsinkelser og en del innstillinger, sier Hauglund. – Vi kan ikke kaste kortene og vente på bedre vær, men gjør alt vi kan for å få trafikken til å gå, understreker han.

Likevel gikk alt i stå på formiddagen og i flere timer måtte all trafikk innstilles. For noen baner ble all trafikk innstilt ut driftsdøgnet. Dette skjedde som følge av at Bane NOR fikk store problemer med sine maskiner som skulle rydde snø. Flere maskiner brøt sammen og måtte på verksted og dermed snødde banestrekningene rett og slett igjen, sier Hauglund. Se også denne saken: Dette gikk ikke som vi håpet!

Viktige erfaringer

– En viktig erfaring fra dette er at en anbefaling om å la være å reise for de som kan er både viktig og riktig. Det tar ned trafikken en del. Det samme gjelder innstilling av de ekstra rushtidstogene. Videre har vi i januar gjennom et godt samarbeid med Bane NOR kunnet kjøre togsett inn i de lange tunnelene om natten for å tine mest mulig is. Samtidig unngår vi da at de snør helt ned der de står til vanlig. Dette letter oppstarten om morgenen, selv om det krever ekstra ressurser både hos oss og hos Bane NOR.

– Vi tenker at erfaringene med dette er så gode at vi bør lage egne planer for best mulig utnyttelse av tunnelene ved slike værforhold. Da kan dette grepet bli enda mer effektivt for oss neste vinter. Så vet vi at Bane NOR nå får nyere og bedre maskiner til bruk i snøryddingen, så det er håp om bedring under slike værforhold i hvert fall fra neste år, avrunder Thomas Hauglund. I tillegg har Norske tog bestilt nye togsett til bruk på linjene L1 og L2 som om noen år vil løfte både standard og regularitet. Også om vinteren.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.