Ligger godt an

Neste høst står 13,5 km med nytt dobbeltspor gjennom Eidsvoll ferdig, og i 2027 30 km gjennom Stange. Da blir det to avganger i timen mellom Oslo og Hamar – med en reisetid på under én time.

Hans-Petter Lyshaug/BaneNOR

Prosjektsjef Rønnaug-Ingeborg Resset i Bane NOR følger InterCity-byggingen fra Eidsvoll til Stange. Hun har ledet prosjektet Venjar–Eidsvoll–Langset gjennom hele anleggsperioden. 1. desember overtar hun som prosjektsjef for Kleverud–Sørli–Åkersvika. Dermed går hun fra et prosjekt på oppløpssiden til ett som er på vei ut fra startblokkene.

PUSLESPILL: Jernbanebygging innebærer at mange aktiviteter er gjensidig avhengige og må utføres i en bestemt rekkefølge. Her lastes pukken som skal holde skinner og sviller på plass.

Samarbeid og involvering På Eidsvoll forlater Rønnaug-I. Resset et prosjekt som ligger helt i rute, og hvor den ene hoved-entreprisen avsluttes sju måneder før den opprinnelige fristen. Samtidig ligger prosjektet i øyeblikket an til en sluttsum mer enn 700 millioner kroner under opprinnelig estimat.

Vi har tatt innspill fra entreprenørene på alvor, sett på løsningene og forenklet en del av disse med mål om å spare penger.

Rønnaug-Ingeborg Resset

Hva tar du med deg som leder for å kunne oppnå like gode resultater i Stange? – Kanskje først og fremst viktigheten av teamarbeid. Da tenker jeg ikke bare på egen prosjektorganisasjon, men også i sam-arbeidet med entreprenørene. På Eidsvoll har vi høstet veldig gode resultater ved at begge parter har jobbet aktivt i jakten på optimaliseringer. Vi har tatt innspill fra entreprenørene på alvor, sett på løsningene og forenklet en del av disse med mål om å spare penger. Kvaliteten på leveransene har blitt opprettholdt. Innsparingene har vi delt. At byggherre og entreprenør ser på hverandre som samarbeidspartnere og ikke motparter, er noe jeg håper å bidra til også i fortsettelsen, sier Resset. Prosjektsjefen nevner også viktig-heten av å planlegge produksjonen fram i tid, og hele tiden ligge i forkant for lettere å kunne takle eventuelle humper i veien. Hun trekker særlig fram aktiv bruk av risikohåndt-ering for å kunne treffe korrigerende tiltak. – En annen ting som opptar meg, er at medarbeiderne mine skal føle eierskap til jobben de skal gjøre. Derfor prøver jeg å delegere mye ansvar og involvere i alle viktige beslutninger som fattes, legger hun til.

SVEVENDE: Fordi det er svært langt til fjell, bæres Minnevika jernbanebru av friksjonspeler som «svever» i leire- og sandmasser under bunnen av Vorma. Til sammen er 268 stålpeler hamret ca. 40 meter ned i elvebunnen.

Storprosjekt Kleverud–Sørli–Åkersvika var opprinnelig to prosjekter som ble slått sammen til ett for å høste fordeler av mer rasjonell drift. Med sine 29,7 km er dette prosjektet over dobbelt så langt som Venjar–Langset, og dermed også litt over dobbelt så dyrt. En fellesnevner på begge prosjektene er store bruer. Tangenvika jernbanebru på 1040 meter blir lengre enn Minnevika bru (836 meter), som er Norges lengste jernbanebru.  Gjennom Eidsvoll, som i Stange, bygges det mye i nærheten av spor i drift. Prosjektet i Stange omfatter også en helt ny stasjon på jomfruelig mark ved Tangen, og en 3,1km lang fjelltunnel på Espa. To store entreprisekontrakter er hittil inngått i prosjektet. Veidekke Entreprenør bygger 4,5 km med dobbeltspor som inkluderer fjelltunnelen, mens Implenia bygger Tangenvika jernbanebru og to kilometer med dobbeltspor i dagen. Resset overtar stafettpinnen som prosjektsjef fra Geir Kvillum, som går over i en annen stilling som teknisk sjef i Portefølje Midt i Bane NORs utbyggingsdivisjon. – Han har loset prosjektet trygt fram mot kontrahering og byggestart, men det er fortsatt et langt lerret å bleke fram til alt står ferdig. Jeg ser fram til å bidra til et spennende byggeprosjekt og gjør mitt for at en av de viktigste strekningene på Østlandet får flere tog, bedre punktlighet og kortere reisetid, avslutter hun.

Tidslinje for dobbeltspor Oslo–Hamar

1998/99 Gardermobanen står ferdig på strekningen fra Oslo til Venjar, ca. 4,5 km sør for Eidsvoll  

2015 Ferdig dobbeltspor mellom Langset ved Minnesund og Kleverud syd i Stange (16,7 km). Fellesprosjekt med ny E6.

 

2022/23 Ferdig dobbeltspor mellom Venjar og Langset (13,5 km). Kontrakt for Tangenvika bru (1040 m) på 1,8 mrd kr signert med Implenia AS.

 

2027 Ferdig dobbeltspor fra Kleverud til Åkersvika ved Hamar(29,7 km). Når dobbeltsporet åpner fram til Åkersvika, blir reisetiden for de raskeste togene under én time fra Oslo til Hamar. Det blir også plass til to tog pr. time i hver retning i grunnrute, færre forsinkelser og bedre kapasitet for godstog.     

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.